Fastigheter
Göteborg

Kasernen

Om fastigheten

Byggnaden uppfördes ursprungligen 1978 för dåvarande Televerket och ligger precis nedanför försvarsbastionen Drottning Christina från 1600-talet. Fastigheten genomgår nu en fullständig renovering som vi ser kan komma att förvandla hela platsen till en öppen och levande mötespunkt mitt i centrala Göteborg. Med ambitionen att väcka liv i – och lyfta – en del av Göteborgs innerstad som varit lite av en undangömd och slumrande plats. Efter renoveringen kommer vi i gatuplan öppna upp för restauranger och butiker på ett sätt som bidrar till att lyfta hela platsen. Och vid Artilleristen Gladers Trappor vill vi göra något alldeles extra för de som jobbar i fastigheten och alla göteborgare. Projektet planeras vara klart under 2023. Fastigheten kan då erbjuda 27 000 kvadratmeter med en mix av kontor, butiker och restauranger. Läget är det bästa tänkbara med flera spårvagnslinjer, samt från 2026 pendeltågstationen Haga.

Fakta

Byggnaden är uppdelad i två delar, med nio våningsplan ovan mark och två garageplan under mark. Till den nya pendel- och regionaltågsstationen Haga, med planerad öppning 2026, kommer det bara vara cirka 100 meters promenad. Fastigheten är idag miljöcertifierad enligt Miljöbyggnad Brons och GreenBuilding. Efter genomfört projekt är siktet inställt på BREEAM In-Use, Excellent.

Inom Vallgraven 37:20 Inom Vallgraven 37:21
Inom Vallgraven 37:20 Inom Vallgraven 37:21
Hvitfeltsgatan 15 Hvitfeltsplatsen 1 Hvitfeldsplatsen 3 Hvitfeldsplatsen 5 Hvitfeldsplatsen 7 Hvitfeldsplatsen 9 Rosenlundsplatsen 3 Rosenlundsplatsen 4 Rosenlundsplatsen 5
Hvitfeltsgatan 15 Hvitfeltsplatsen 1 Hvitfeldsplatsen 3 Visa alla
Yta: 32 948 m2
Miljömärkning: Miljöbyggnad Brons och GreenBuilding
Byggt/ombyggt: 1978

För hyresgäster

Kundservice

Om något har gått snett gör du enkelt din felanmälan till vår driftspartner GK (Gunnar Karlsen Sverige AB).

Vid akuta ärenden kan du även ringa till 031-45 44 04 (journummer: 020-20 20 05).

Kontakter

Kund- och fastighetschef Carolina Kristensen carolina.kristensen@alecta.se 031 44 06 73
Teknisk fastighetsutvecklare Robert Andreasson robert.andreasson@alecta.se 031 44 06 71