Alecta startar fastighetsbolag. Samtidigt: pandemi, förändrat arbetsliv och ett stadsliv som inte är sig likt. Lena Boberg, VD för det nystartade Alecta Fastigheter ser bara möjligheter.

Framtiden är kittlande. Stora omvälvningar och skeenden i världen och på hemmaplan påverkar vår morgondag. Som nystartat fastighetsbolag är osäkerheten i spåren av pandemin där både arbetsliv och stadsliv har förändrats ett givet faktum. Ett tufft läge? Lena Boberg, VD för Alecta Fastigheter tänker tvärtom. 

- Det är en sällsynt möjlighet att skapa något helt nytt, säger hon. Världsläget har gett oss en rejäl skjuts framåt. Vi har fått en högre mognad kring digitalisering och hållbarhet. Jag ser det som en häftig utgångspunkt.

En sällsynt möjlighet att skapa något helt nytt!
Lena Boberg, VD Alecta Fastigheter

Visionen för Alecta Fastigheter är att skapa framtidsvärde. Och att göra det genom att lyfta människor, verksamheter och städer. Vad betyder det? 

- Det är egentligen enkelt. Vi måste utgå från människorna och förstå deras behov. Förändring ska drivas av djupa insikter och modet att tänka nytt. Både på kort och lång sikt.

Framtidsvärde

I det långa perspektivet handlar det om avkastning till Alectas 2,6 miljoner pensionssparare och att tänka hållbart kring utveckling av platser och städer. Här och nu vill Lena Boberg komma närmare kunderna. 

- Lyftkraft är ett av våra ledord. Det vi gör ska vara en språngbräda för vår omgivning och våra kunder. För att nå dit behöver vi verkligen lyssna. Vad tycker, tänker och känner människorna på våra platser? Vad drömmer dom om? Hur resonerar och agerar våra kunder? Vi behöver alltid ha ett öra mot marken för att kunna ligga steget före med erbjudanden och affär.

En annan aspekt av framtidsvärde är också att driva och leda utveckling.  

- Här har vi satt igång med full kraft, fortsätter Lena Boberg. Vår insiktshub AIM utforskar just nu framtidens arbetsliv genom att titta på olika scenarier. Planen är att under hösten sjösätta en pilot med företag för att testa och lära oss mer.  

AIM står för Alecta Fastigheter Insights Meeting - ett forum för möten med kunder och människor som ger insikter. Fokus just nu är morgondagens arbetsliv, en av pusselbitarna för att bygga en bättre stad.   

- Tänk att AIM är en motor som drivs av ren och avspänd nyfikenhet, säger Lena. Där vi kan skapa oväntade samarbeten som på riktigt driver förändring mot en bättre framtid. Jag ser Alecta Fastigheter som påverkare av en hel bransch. Med våra ägare kan vi ta den positionen

Digitalisering

Digitaliseringens och AI:s möjligheter att effektivisera och skapa kundnytta är en fråga som ligger högt på dagordningen. Visionen är att fastigheterna kommer vara digitala plattformar som kan erbjuda stora mervärden för kunderna.  

-  Genom den tekniska utvecklingen inom bland annat maskininlärning och AI ser vi början på datadrivna, intelligenta fastigheter som kan styra sig själva och kontinuerligt lära sig nya mönster, förklarar Lena. Digitaliseringen är en möjliggörare både utifrån att våra fastigheter fungerar optimalt och för att ge oss insikter om vad människorna som vistas i våra byggnader och på våra platser har för behov.

Ett exempel är att med hjälp av Internet of things (IoT) skapa smarta fastigheter. Där kan datapunkter från de olika sensorerna ge insikter och skapa nya tjänster bortom den traditionella affären.  

- Genom Internet of things (IoT) får vi information om hur fastigheten verkligen används och kan ge direkt återkoppling och rådgivning till våra kunder.

Hållbarhet

När det kommer till hållbarhet ser Lena att det behövs en högre växel inom alla tre områden. Fastighetsbranschen står för omkring 20% av koldioxidutsläppen i Sverige. Hur tänker Alecta Fastigheter bidra till att den siffran minskar? 

Vi har ett ansvar för samhället och våra platser. Dom ska leva och vara trygga dygnets alla timmar.

- Vi måste göra vårt yttersta både i stort och smått, förklarar Lena. Påverka energiaktörerna att bli grönare, installera fler solceller och geotermiska anläggningar, återbruka vid renovering och bygga om och till med beräknade Co2-utstläpp som ett nyckeltal för att kunna göra hållbara val. Hållbarhet ska vara inbyggt i vårt DNA och alla medarbetare ska kunna driva de här frågorna.

Lena lyfter även social hållbarhet som en av de stora frågorna för en stor och långsiktig fastighetsägare att jobba med.  

- Vi har ett ansvar för samhället och våra platser. Dom ska leva och vara trygga dygnets alla timmar. Jag brinner för att skapa mervärde för människor som i sin tur kan leda till integration och sysselsättning. Positiva relationer mellan platser och människor är en bra grund för utveckling.

Ett exempel är platssamverkan mellan fastighetsägare, näringsidkare, polis, socialtjänst, stadsdelsförvaltningen och välgörenhetsorganisationer. Genom att jobba tillsammans kan man verkligen göra direkt skillnad för både platsens utveckling och enskilda människor. Lena nämner Bryant park i New York som exempel. Tack vare platssamverkan har området gått från att vara ett kriminellt tillhåll till att bli en attraktiv stadsdel.  

- Vi har precis gått med i ett samverkansarbete i området kring World Trade Center, ett arbete jag ser fram emot att följa.

Framtiden må vara ett oskrivet blad, men att Alecta Fastigheter vill vara med och hålla i pennan är Lena Boberg helt på det klara med.  

- Osäkerhet är en faktor vi behöver ta med i all vår planering. Ingen vet vilka skiften som ligger framför oss. Vi har höga ambitioner. Det vi ska göra är att hela tiden fråga oss vad vi kan bidra med, själva och tillsammans med andra.