Privat hyresgäst

Disk- och tvättmaskin

När du installerar egen tvätt- eller diskmaskin i din lägenhet måste alla branschregler följas och göras på ett fackmannamässigt sätt. Det får inte skada fastigheten.

Om en maskin inte är korrekt installerad och det uppstår en skada, till exempel på grund av vatten, blir du ersättningsskyldig. Försäkringsbolaget betalar heller inte ut ersättning om det börjat brinna på grund av en felaktig elinstallation, utförd av en person som inte är behörig elektriker.

Det finns ingen möjlighet att få hjälp med installation av oss på Alecta Fastigheter eller via vår servicepartner.