En erfaren nykomling


Vi är ett helt nytt fastighetsbolag och bland de största i Sverige – och vi ska växa. Just nu står vi i startgroparna för att skapa lyftkraft åt platser, företag, verksamheter och människor. Häng med!

Bildades 2021

Ägs till 100% av Alecta

71 fastigheter

52,6 mdkr i fastighetsvärde