Privat hyresgäst

Flytta ut

Hyresavtalet är en juridisk handling och ska signeras av alla som står på avtalet. När du flyttar är det viktigt att du lämnar lägenheten i samma skick som du skulle vilja att din nya lägenhet vore i.

Uppsägningstid

Alla hyresavtal har tre månaders uppsägningstid enligt hyreslagen och börjar vid månadsskiftet efter att vi tagit emot din uppsägning. Om du till exempel säger upp ditt hyresavtal den 15 februari är du betalningsskyldig fram till den 31 maj – det vill säga tre kalendermånader. Vill du säga upp din lägenhet gör du det skriftligt till Alecta Fastigheter.

Förråd och parkering
Har du ett sidoavtal för förråd och parkering ska det sägas upp samma dag som lägenhetsavtalet.

Visning och besiktning

Som kontraktsinnehavare är du skyldig enligt avtalet att hålla lägenheten tillgänglig för visning och besiktning. När du säger upp hyresavtalet får du information om hur du kan förberedda lägenheten på bästa sätt.

Städning

Lägenheten ska städas noggrant inför avflyttning och det är något du som kontraktsinnehavare ansvarar för. Nästa hyresgäst ska kunna flytta in utan ytterligare städning – så var extra noga i känsliga rum som kök och badrum.

Nycklar och passerbrickor

Nycklar och passerbrickor återlämnar du till oss senast kl 12 dagen efter att hyresavtalet upphör att gälla. Om avtalet till exempel upphör den 31 maj, ska nycklarna vara återlämnade senast den 1 juni kl 12. Om avtalet upphör att gälla på en helg eller helgdag lämnas nycklar eller brickor närmast kommande vardag senast klockan 12.

Dödsfall

Om ett dödsfall inträffar har dödsboet rätt att säga upp hyresavtalet med en månads uppsägningstid. En uppsägning måste då ske inom en månad från att kontraktsinnehavaren avlidit. Om vi inte mottagit någon uppsägning inom den perioden gäller den vanliga uppsägningstiden på tre månader.