Fridhemsgatan

Elen i din bostad

För att elen ska fungera i din bostad behöver du två olika elavtal – ett elnätsavtal och ett elhandelsavtal. Alla som flyttar in på Fridhems­gatan 26–30 måste teckna elnätsavtal med Ellevio, som äger nätet. Du väljer sedan valfri leverantör för att teckna ett elhandelsavtal.

Teckna elnätsavtal

Elnätavtalet med Ellevio krävs för att du ska få tillgång till nätet. Om du inte tecknar ett elnätsavtal i samband med att du flyttar in riskerar du att din nya bostad redan är eller blir strömlös. För att teckna elnätsavtal behövs ett anläggnings-ID som är kopplat till din elmätare. Kontakta därför Ellevio i god tid innan du flyttar in.

Välj elhandelsavtal

När du tecknat elnätsavtal med Ellevio kan du välja valfri leverantör för ditt elhandelsavtal. Om du inte väljer någon leverantör kommer Ellevio hänvisa dig till en leverantör som de har ett anvisningsavtal med.

Elcentralen är utrustad med automatsäkringar

Om strömmen går och en säkring löser ut behöver du ta reda på orsaken till avbrottet innan säkringen aktiveras igen. I elcentralen sitter en jordfelsbrytare som har till uppgift att bryta strömmen om det uppstår ett jordfel i någon elektrisk apparat, som riskerar att bli strömförande. Samtliga eluttag i är anslutna till jordfelsbrytaren. Huvudsäkringarna är placerade varje lägenhets elcentral, som finns i mediaskåpet.

Använd jordade elkontakter

Alla eluttag är jordade för att öka säkerheten. Använd därför alltid godkända jordade elkontakter. Dubbelisolerade apparater som till exempel elvisp och hårtork, kan även anslutas till jordade uttag. Dessa apparater är märkta med en dubbelkvadrat – ett så kallat Fi-märke.

Elarbeten i din lägenhet

För din och andras säkerhet ska elarbeten alltid utföras av auktoriserad elektriker. Detta är även viktigt ur försäkringssynpunkt.