Fridhemsgatan

Gemen­samma utrymmen

Inom fastigheten finns flera gemensamma utrymmen – alltifrån trappor, entréer, garage till miljörum. För att alla ska trivas är det viktigt att vi tillsammans ser till att hålla dessa lokaler i bra skick.

Karta över fastighetens gemensamma utrymmen

Karta över samtliga gemensamma utrymmen.

Cykel- och barnvagnsparkering

Parkering för cyklar och barnvagnar finns på nedre källarplan i cykel- och barnvagnsrum.

Förråd

Varje lägenhet har ett eget förråd i källaren. Källarförrådet är vid inflyttning försett med ett hänglås.

Sophantering och miljörum

Hushållsavfall slängs i soprummet på nedre källarplan i trapphuset. Miljörum finns i garaget på övre källarplan i anslutning till ingången vid Fridhemsgatan 26. I miljörummet sorteras och slängs sorterbart avfall. Till sorterbart avfall räknas den typ av avfall som inte får slängas bland hushållsavfall och som inte heller är brännbart avfall.

Större föremål och avfall, till exempel möbler, som ska slängas och sorteras hänvisas till närliggande återvinningscentraler.

Brandskydd

Om det brinner i din lägenhet – ta dig ut, stäng dörren och ring 112. Om trapphuset är rökfyllt ska du stanna kvar lägenheten och ringa 112 direkt.

Fria utrymningsvägar

Av säkerhetsskäl är det förbjudet att blockera utrymningsvägar som trappor, entréer och gångvägar med cyklar, barnvagnar, pulkor och andra skrymmande föremål. Framkomligheten ska vara god för ambulanspersonal och brandmän vid en eventuell olycka. Ur brand- och stöldsynpunkt ska dörrar till entréer och garage vara låsta. Det är också mycket viktigt att branddörrar är stängda.