Fridhemsgatan

Nycklar, lås och port

I våra fastigheter använder vi oss av ett elektroniskt låssystem för att komma in själv eller släppa in andra via porttelefonen. Nycklarna som kvitteras ut i samband med inflyttning har samma behörighet och går till alla utrymmen i ditt trapphus – entréport, tvättstuga och förråd.

Nycklar och lås

Har du tappat bort dina nycklar?
Borttappade nycklar ska alltid anmälas till oss via 08-120 322 20 eller kundservice.stockholm@alectafastigheter.se. En nyckel som anmäls som borttappad spärras direkt och minskar risken att obehöriga kommer in i fastigheten.

Beställa fler nycklar
Nycklarna är spärrade för kopiering, men du kan beställa kopior av oss mot en kostnad. Det är endast den som står på kontraktet eller har fullmakt och kontraktsinnehavarens legitimation, som kan hämta ut nya nycklar.

Användarmanual för elektroniskt låssystem

Information om servicenyckel
Om vi behöver komma in i din lägenhet för underhåll eller andra åtgärder när du inte har möjlighet att vara hemma, är din lägenhet utrustad med en cylinder med serviceläge.

Cylindern kan enkelt ställas in i serviceläge, vilket gör att vi kan komma in i er lägenhet med en speciell servicenyckel. Det kräver att det andra dörrlåset – det så kallade polislåset – är olåst.

Instruktion för att ställa låset till serviceläge:

  • Vid avtalad service, sätter du cylindern i serviceläge. ”Klockan 10” är serviceläget vilket ger möjlighet att öppna låset med fastighetens servicenyckel.

  • När du kommer hem igen och öppnar dörren med lägenhetsnyckeln, ändras serviceläget till normalläge – ”klockan 12”. I normalläget kan ingen servicenyckel eller annan huvudnyckel öppna låset till din lägenhet.


Porttelefon

För att besökare ska kunna använda porttelefonen måste ett eller två telefonnummer kopplas till det elektroniska passersystemet. I vår användarmanul får du reda på hur du kopplar ditt telefonnummer till porttelefonen.