Fridhemsgatan

Sop­hantering

I varje trapphus finns det ett soprum i nedre källarplan där hushållssopor får slängas. Hushållssopor slängs i kärl i soprummet på nedre källarplan (-2). Det finns även matavfallssortering i fastigheten. Bruna påsar till avfallet finns att hämta i hushållssoprummet.

Återvinning med sortering av följande fraktioner finns i återvinningsrum på övre källarplan (-1):

  • Förpackningar av plast
  • Metall
  • Papper
  • Ofärgat- och färgat glas
  • Wellpapp
  • Tidningar
  • Ljuskällor
  • Småbatterier
  • Mindre elskrot.

Övriga sopor och större föremål
För sopor och större föremål som inte kan sorteras eller slängas i fastigheten, hänvisar vi till närliggande återvinningscentral. Detta gäller även grovsopor och miljöfarligt avfall.

Återvinningscentral Bromma
Linta gårdsväg 16, 168 74 Bromma

Öppettider:
Måndag-torsdag 10-20
Fredag-söndag 09-17