Privat hyresgäst

Hem­försäkring

Som hyresgäst måste du enligt hyresavtalet ha en gällande hemförsäkring. Den är viktigt för att du inte ska drabbas ekonomiskt vid exempelvis inbrott, brand eller vattenskada. Om det händer något och du saknar en hemförsäkring kan det innebära stora kostnader för dig.

En hemförsäkring är ett bra skydd för det du bryr dig om – din bostad och personliga tillhörigheter som till exempel möbler, mobil, dator och cykel.

Hemförsäkringen innebär att du kan få ersättning för dina saker om de blir stulna vid ett inbrott eller förstörs i en brand- eller vattenskada. Det gäller både saker i din bostad, men vinds- eller källarförrådet. Hemförsäkringen kan även ersätta kostnader för akut vård på resor, kostnader för en advokat i en tvist, ge ersättning om du skulle bli överfallen eller betala om någon skulle kräva dig på skadestånd.

Att tänka på

  • En hemförsäkring skyddar ditt hem och dina saker. Den ger dig dessutom ett reseskydd, ansvarsskydd, rättsskydd och överfallsskydd.

  • Kontrollera att hemförsäkringen gäller för alla i familjen och hushållet.

  • Ett reseskydd i hemförsäkringen hjälper dig om du blir akut sjuk eller skadad när du är på resa. 

  • Om du orsakar en skada och blir krävd på skadestånd kan ansvarsskyddet i din hemförsäkring betala skadeståndet. 

  • Genom att vidta skadeförebyggande åtgärder kan du slippa besvärliga skador på din egendom. Du bidrar dessutom till att begränsa den negativa miljöpåverkan som alla skador innebär.


Källa: Konsumentverket