Privat hyresgäst

Hyra och betalning

I din hyra ingår vatten och värme. Hyran ska betalas i förskott och vara oss tillhanda senast på förfallodagen – den sista vardagen varje månad.

Hyresavier

Hyresavier skickas ut kvartalsvis. Om din hyresavi inte har kommit fram så är det din skyldighet att kontakta oss i god tid innan förfallodatum för att få den utskickad på nytt.

Betala via autogiro eller e-faktura
Det är möjligt att betala hyran med autogiro eller e-faktura. Kontakta oss på hyresadmin.alecta@newsec.se om du har frågor kring din faktura eller behöver annan information.

Betala i tid

Som hyresgäst har du skyldighet att betala hyran i tid. Betalningar som vid upprepande gånger inte kommer oss tillhanda i tid, kan leda till påminnelseavgift (60 kr), inkassoavgift (180 kr) och dröjsmålsränta. Men du kan också förlora din hyreslägenhet.

Om du betalar med autogiro reserveras beloppet kvällen innan förfallodatum. Du måste därför se till att det finns täckning för att beloppet ska kunna dras.

Bankgironummer

Om du betalar din hyra manuellt gör du det till bankgironummer 5911–1245 och uppger ditt OCR-nummer.