Privat hyresgäst

Lägenhets­byte

Behöver du byta bostad? Du som har ett förstahandskontrakt kan byta din lägenhet mot en annan, om du har beaktansvärda skäl och tillstånd av oss.

Om du vill göra ett lägenhetbyte söker du själv efter en annan hyresgäst som vill byta sin lägenhet med dig. När ni är överens om bytet skickar du in en ansökan till oss. Ansökan måste sedan godkännas av Alecta Fastigheter och den andra hyresvärden.

Ladda ner ansökan

Att tänka på

  • Ett byte får endast göras om bytet löser ditt bostadsbehov.

  • Det är viktigt att bytet genomförs på det sätt och under de förutsättningar som har angetts i bytesansökan. Uppgifter som inte stämmer kan leda till att hyreskontraktet sägs upp.

  • Det går inte att byta en hyreslägenhet mot en bostadsrätt eller villa.