Postgången

Elen i din bostad

För att elen ska fungera i din bostad behöver du två olika elavtal – ett elnätsavtal och ett elhandelsavtal. Alla som flyttar in på Postgången 20, 30 eller 36 måste teckna elnätsavtal med Vattenfall AB, som äger Solna Stads elnät. Du väljer sedan valfri leverantör för att teckna ett elhandelsavtal.

Teckna elnätsavtal

Elnätavtalet med Vattenfall krävs för att du ska få tillgång till nätet. Om du inte tecknar ett elnätsavtal i samband med att du flyttar in riskerar du att din nya bostad redan är eller blir strömlös. För att teckna elnätsavtal behöver du kontakta Vattenfall i god tid innan du flyttar in.

Välj elhandelsavtal

När du tecknat elnätsavtal med Vattenfall kan du välja valfri leverantör för ditt elhandelsavtal. Om du inte väljer någon leverantör kommer Vattenfall hänvisa dig till en leverantör som de har ett anvisningsavtal med.

Eluttagen i din lägenhet är ojordade

I fördelningscentralen/proppskåpet i din lägenhet sitter porslinssäkringar/smältsäkringar som skyddar ledningarna från överbelastning. I säkringen sitter en metalltråd som smälter om ledningen blir överbelastad eller om det blir kortslutning. När säkringen går sönder bryts strömmen.

Om en säkring går

Ta alltid reda på varför säkringen gått och rätta till felet innan du byter den. Varje säkring är försedd med en liten färgprick/signalpärla som visar vilken strömstyrka som säkringen är avsedd för. När säkringen går sönder lossnar normalt signalpärlan.

  • Skruva bort säkringshuven och ta bort den trasiga säkringen. Du ser då att bottenplattan inne i säkringshållaren har samma färg som signalpärlan.

  • Kontrollera att den nya säkringen har rätt färg och byt därefter.

  • Du får aldrig ersätta en trasig säkring med någon annan ledning – exempelvis en spik. Det är direkt förenat med livsfara.

    Huvudcentralen sitter i källaren och som boende kan du inte komma åt den. Har du problem med elen i din lägenhet gör du en felanmälan.