Postgången

Gemensamma utrymmen

Inom fastigheten finns flera gemensamma utrymmen – alltifrån trappor, entréer, garage till miljörum. För att alla ska trivas är det viktigt att vi tillsammans ser till att hålla dessa lokaler i bra skick.

Förråd

Varje lägenhet har ett eget förråd i källaren. 

Sophantering och miljörum

Hushållsavfall slängs i sopnedkastet. I garaget finns en miljöstation där du kan sortera och slänga sorterbart avfall. Till sorterbart avfall räknas den typ av avfall som inte får slängas bland hushållsavfall och som inte heller är brännbart avfall.

Större föremål och avfall, till exempel möbler, som ska slängas och sorteras hänvisas till närliggande återvinningscentraler. Återvinningscentral för grovsopor och miljöfarligt avfall finns i till exempel Sundbyberg (Valkyriavägen 1).

Brandskydd

Om det brinner i din lägenhet – ta dig ut, stäng dörren och ring 112. Om trapphuset är rökfyllt ska du stanna kvar lägenheten och ringa 112 direkt.

Fria utrymningsvägar

Av säkerhetsskäl är det förbjudet att blockera utrymningsvägar som trappor, entréer och gångvägar med cyklar, barnvagnar, pulkor och andra skrymmande föremål. Framkomligheten ska vara god för ambulanspersonal och brandmän vid en eventuell olycka. Ur brand- och stöldsynpunkt ska dörrar till entréer och garage vara låsta. Det är också mycket viktigt att branddörrar är stängda.