Alla lägenheter är utrustade med nyckeltub, för att vi ska kunna komma i din lägenhet när du inte är hemma – vid till exempel underhåll och andra åtgärder.

I nyckeltuben kan du lägga din lägenhetsnyckel för att våra fastighetstekniker ska kunna öppna nyckletuben från utsidan och få tillgång till dina nycklar.  Vid tidsbokning för underhåll eller andra åtgärder väljer du om du är hemma eller  tillåter att en fastighetstekniker åtgärdar fel utan att du är hemma.