Privat hyresgäst

Allmänna säkerhets­regler

  • Barnvagnar, rullatorer och andra större föremål får inte placeras i trappuppgångar, entréer och korridorer, utan ska förvaras i cykel- och barnvagnsutrymmen eller i din lägenhet. Om föremålen placeras i allmänna utrymmen utgör det hinder vid utrymning och framfarten för räddningstjänst.

  • Lampor ansvarar du själv för att byta. Om belysningen blinkar eller är ur funktion ska en felanmälan göras till oss.

  • Brandfarliga ämnen som gasol och bensin får inte förvaras i fastigheten.

  • Brandvarnare ska finnas i varje lägenhet och du som hyresgäst ansvarar för kontroll och byte av batteri.

  • Cyklar får endast parkeras i cykelrum, cykelställ, källarförråd eller i din lägenhet.

  • Dörrar till eller från allmänna utrymmen får inte blockeras och måste vara stängda.

  • Korridorer och gångar i källare fungerar som utrymningsvägar och får inte blockeras eller belamras med gods. Returpapper och grovsopor, som kartonger och möbler, ska lämnas till en återvinningsstation och får inte förvaras i fastighetens allmänna utrymmen.

  • Rökning får inte förekomma i lägenheten eller i fastighetens allmänna utrymmen. Vid rökning i området gäller respekt för dina grannar.

  • Öppen eld får inte förekomma på någon plats i fastigheten eller på uteplatser.