Underhåll av din lägenhet

Spackla hål i väggen

Väggarna har ofta spik- och borrhål efter tavlor, lampor och speglar. När du flyttar från din lägenhet är det ditt ansvar att återställa väggarna.

Ska du flytta från din lägenhet är det ditt ansvar att spackla igen eventuella hål efter exempelvis tavlor och hyllor. Många gånger borrar man onödigt många hål när man flyttar in.

Tänk noga efter innan du borrar och försök att måtta så noggrant som möjligt. Om du ska spackla ett hål tar du bort eventuell platsplugg och med hjälp av en spackelspade och en tub med spackel fyller du snabbt igen hålen. Undvik att dra ut för mycket spackel på väggen runt omkring. Ta bort överflödigt spackel med en våt svamp innan spacklet har torkat.

Så spacklar du på rätt sätt:

  • När tavlor, hyllor och vägglampor är nedtagna inför en flytt finns det spik- och borrhål kvar. Hålen ska spacklas igen för att besiktningen ska bli godkänd.

  • Om du har använt plastplugg ska du först ta bort dem innan du spacklar igen hålen. Ibland kan pluggarna sitta hårt. Prova då med att skruva in en skruv två varv och dra ut pluggen.

  • Undvik att dra breda spår med spackelspaden. Det är själva hålet som ska fyllas igen. Försök att inte få allt för mycket spackel på väggen runt hålet.

  • Ta bort överflödigt spackel med en våt svamp, innan spacklet har torkat. Fortsätt sedan på samma sätt med nästa hål.