Staden och människan

Det kan kontorsvärlden lära från hotellbranschen

2023-06-09

Att skapa en destination handlar om mer än att bygga ett hotell på en flott adress, det vet Daniel Franzen, VD för Ellery Beach House. Utan en engagerad personalstyrka kan vilket vinnande koncept som helst falla. Att personalen känner ägandeskap över vad de gör, och känner att de har möjlighet att växa, är avgörande menar han.

Längst ut på Elfviks udde i Stockholm ligger Ellery Beach House. En gammal kursgård som sedan några år tillbaka förvandlats till en spa-destination. En plats där både lokalbor och tillresta ska trivas och kunna koppla bort vardagen. Men något spa i klassisk bemärkelse är det inte.
– Här är det aldrig tyst. Vart man än vänder sig spelas musik, även inne i rummen. Det är en del av vår identitet, säger Daniel Franzen, VD på Ellery Beach House.

Anläggningen slog upp portarna under hösten 2020, mitt under pågående pandemi. Omvärlden var oviss, men det var ingenting som stoppade ESS Group från att förverkliga spa-drömmen på Lidingö.
Allt vi kunde göra var att lyssna på presskonferenserna och anpassa oss därefter. Att inte veta vad som skulle sägas blev vårt utgångsläge, vi fick hela tiden jobba med ovissheten, säger Daniel.

Inför öppnandet behövde Daniel och hans kollegor rekrytera en hel personalstyrka, vilket inte var helt okomplicerat med tanke på restriktionerna. Intervjuerna fick inledningsvis ske digitalt, något som hade sina fördelar menar Daniel:
Det digitala gjorde att vi kom ännu närmare de sökande. Vi kunde vara mer personliga i våra möten, ännu mänskligare på något sätt. Vi fick snabbt komma in i folks vardagsrum, kök och sovrum och lära känna dem ännu bättre.

Lära av varandra

När alla kollegor var på plats blev Ellery ett bra alternativ till de weekendresor man enligt myndigheterna skulle undvika. Man hade tillsammans lyckats få till  “en destination i huvudstaden”, menar Daniel.
Vi skapade en liten dröm här ute, med de förutsättningar vi hade. Vi hade inga gamla sanningar med oss in i projektet, vilket gjorde att vi kunde tänka nytt och anpassa oss. Det är något som fortfarande lever kvar i vår verksamhet, säger han.

Men vad kan egentligen kontorsvärlden lära av hotell- och restaurangbranschen? Det finns många synergier, enligt Daniel.
Jag tror på det öppna och levande, inte så mycket kuber och bås. Vi som jobbar på Ellery sitter också på kontor förstås, men vi lever för rörelserna i miljöerna. Vi måste skapa platser där människor vill vara.

Hur gör man det på bästa sätt?

Det gäller att ha en tanke med vilken plats man skapar redan från start, och fundera kring vad det är som gör att människor känner här vill jag vara. Det är väl därför co-working-ytorna är populära idag man har hittat hybriden mellan hänget, träningen och jobbet, säger han.

Vi hade inga gamla sanningar med oss in i projektet, vilket gjorde att vi kunde tänka nytt och anpassa oss.
Daniel Franzen

Viktigt med engagerad personal

Personalen och deras engagemang är en av anledningarna till Ellerys framgångar, menar Daniel. Att ha rätt person på rätt plats är avgörande för att skapa en verksamhet som håller över tid.
Alla som arbetar här ska känna ett ägandeskap över det vi gör, känna att de har möjlighet att växa, säger han.

Hur får man sina kollegor att känna så?

Jag tror att det är något man skapar genom att vara närvarande. Alla här arbetar nära varandra. För oss är det viktigt att ha chefer som är på plats, som syns. Vi pratar inte om varandra, utan med varandra. Man är tydlig i sina instruktioner till varandra: så här vill vi göra, men så här vill vi inte göra. Vi vill ha ett tillåtande klimat.

Tre snabba med John Letzén

Teknisk fastighetsutvecklare, Alecta Fastigheter

Hur länge har Alecta Fastigheter förvaltat fastigheter där Ellery Beach House ligger?
– Vi köpte fastigheten den 1 juli 2019, då var det ett pågående projekt med ombyggnation. I september 2021 tog vi över förvaltningen av fastigheten.

Berätta lite kort om miljöcertifieringen av fastigheten.
– Absolut! Fastigheten är certifierad enligt BREEAM In Use med resultatet ”very good”,  vilket väldigt kort innebär att fastigheten har bedömts utifrån nio miljöområden och fått ett bra sammantaget betyg.

Vad var det här innan det blev en spa-anläggning?
– Långt tillbaka i tiden så hade IBM fastigheten som kursgård/utbildningslokal. Efter det gjordes fastigheten om till hotell med inriktning mot spa. När fastigheten gjordes om i den senaste ombyggnationen byggdes ytterligare en byggnad samt två utomhuspooler.