Staden och människan

Fritid och framtidstro på Frihamnsdagarna

I veckan är vi på plats under Frihamnsdagarna i Göteborg. Frihamnsdagarna är en demokratisk mötesplats med syfte att låta olika personer komma till tals och höras. Här kommer vi tillsammans med den ideella organisationen Sparks Generation, samt Upplands-Bros kommun, att samtala kring ungas framtid i den växande staden.

Bild från Frihamnsdagarna 2022. Foto: Tommy Winterskiold Vestlie

En levande stad är en plats som blomstrar, där människor känner tillhörighet och som de vill vara en del av. Det är en plats som skapar förutsättningar för välmående och lycka – oavsett vilken del av livet man befinner sig i. Under årets upplaga av Frihamnsdagarna delar vi scen med bl.a Sparks Generation, en ideell förening som hjälper unga människor att hitta en meningsfull tillvaro.
– Det känns väldigt fint att få vara med och prata om inkludering och framtidstro tillsammans med Sparks. Alla gynnas av en välmående stad där människor mår bra. Detta vill både Alecta Fastigheter och Sparks vara med och bidra till, säger Nickie Excellie, chef för hållbarhet och kommunikation på Alecta Fastigheter.

Ungas framtid i den växande staden är temat för vårt samtal. Tillsammans med Sparks Generation och Upplands-Bros kommun ska vi diskutera hur vi kan ingjuta hopp i unga människors liv och vilket ansvar vi egentligen har för att få dem att känna framtidstro och motivation.
– Vi behöver unga som mår bra och har tro om framtiden om vi som samhälle ska klara av de utmaningar vi står inför. Det är superviktigt och en grundförutsättning för hållbara städer, säger Nickie Excellie.

Enligt forskning kan en meningsfull fritid få barn att må både psykiskt och fysiskt bättre. Men hur når vi dit och hur kan vi vara med och engagera unga människor i den här processen?
– Vi tror på samverkan och att jobba över gränser både kommun, näringsliv och människor. Det är superviktigt. Vi måste visa unga människor att de är viktiga och behövs. Att vi både tror och lyssnar på dem, så att de känner framtidstro och vill vara med. Det är avgörande, säger Nickie

Vill du höra hela samtalet kan du bege dig till Frihamnsdagarna i Göteborg. Den 31 augusti, mellan 14.20-15.00 håller vi till på Ebbe och du är varmt välkommen att lyssna. Evenemanget är kostnadsfritt.

Deltagarna i paneldiskussion om ungas framtid i den växande staden.

Relaterade inlägg