Om fastigheten

Hur många kvadratmeter är egentligen en Mektagon? Ungefär, eller ganska exakt 43 926 kvadratmeter. Mektagon är en matematisk term, men framförallt är det ett mäktigt hus fyllt av kontor, hotell, butik och restaurang! Strategiskt placerat mitt i en otroligt expansiv del av Göteborg, där Mölndal snabbt rör sig mot Göteborg och vise versa. Där framtiden skapas, där finner ni Mektagonen den perfekta platsen, där stadsdelar möts och bildar någonting större.

Fakta

Fastigheten ligger i området Almedal, i nära anslutning till Göteborgs centrum. Byggnaden är ursprungligen uppförd 1970. Huset består av en nedre sammanhållande huskropp innehållande ett garage och källarplan, ett butiksplan med en genomgående stadsgata samt ett parkeringsdäck. Stadsgatan går rakt genom fastigheten från söder till norr. Under 2020 har en större tillbyggnad färdigställts i norra delen av byggnaden. I fastigheten finns också en byggrätt för bostäder om cirka 3 200 kvadratmeter.

Byggnaden är ursprungligen uppförd 1970 och består av en nedre sammanhållande huskropp med garage och källarplan, ett butiksplan samt ett parkeringsdäck. Ovanpå den nedre huskroppen finns tre med varandra förbundna parallella huskroppar om fem våningar vardera.

Framtid

Här byggs en blandstad! Både norr och söder om Mektagonen byggs nya bostäder med service och restauranger i bottenplanen. Här blir det liv under dygnets alla vakna timmar. Det är nära till händelsernas centrum i Göteborg. Svenska Mässan, Liseberg, Scandinavium, Ullevi-arenorna och Avenyn finns bara några hållplatser bort. Det kallar vi urban småstadscharm.

Krokslätt 20:4
Krokslätt 20:4
Mölndalsvägen 83 Mölndalsvägen 85 Falkenbergsgatan 1 Falkenbergsgatan 3 Ebbe Lieberathsgatan 8 Ebbe Lieberathsgatan 10 Ebbe Lieberathsgatan 12 Scoutgatan 7 Scoutgatan 9 Scoutgatan 11
Mölndalsvägen 83 Mölndalsvägen 85 Falkenbergsgatan 1 Visa alla
Yta: 43 926 m2
Miljömärkning: BREEAM In-Use, Very Good
Byggt/ombyggt: 1970/2020
Arkitekt: Karl G.H. Karlsson

Miljöcertifiering

Breeam In-use - Very good, Green Building Tillbyggnad certifierad Miljöbyggnad Silver

Historia

När köpcentrumet Nordstaden skulle byggas i slutet av 60-talet behövde man flytta på de verksamheter, vilket var lättare industri, som var belägen där. Mektagonen, eller Hällungen som den tidigare hette, byggdes för att dessa verksamheter skulle kunna flytta dit vilket man kan se i fastighetens konstruktion då fastigheten är rejält byggd med mycket betong och höga takhöjder. Fastigheten har inrymt skrivsalar och Schenker dåvarande Bilspedition, var länge hyresgäster i fastigheten. Fastigheten tomställdes till stora delar runt 2008 då fastighet genomgick en genomgripande ROT renovering och ny fasad. Schenker har efter 10-12 år åter flyttat tillbaka sitt Svenska HQ till fastighetens och då i den tillbyggnad om ca 10 000 kvm som färdigställdes 2020.

I huset och närområdet

En fullservicefastighet mitt i en växande blandstad. Här finns det mesta inom räckhåll. Här kan du bo på hotell, köra ett gympas, äta gott, jobba, storhandla - ja här kan du leva.

Service i fastigheten

Fastigheten är en fullservicefastighet. I fastigheten finns kontor, gym (Nordic Wellness), Ett hotell (Clarion Hotell Mektagonen) med en trevlig lounge, bar och cafédel som alla kan besöka. Hotellets reception fungerar även som fastighetens reception. Hotellet driftar även en konferensanläggning som kan utnyttjas av alla såväl hyresgäster i huset som externa. Två restauranger, en Sushi samt hotellets restaurang. Det finns en stor modern Willys butik med Click and collect skåp om man snabbt vill hämta upp sin online order. I fastigheten finns även en frisör- och nagelsalong 

Service i närområdet

Området har under den senare tiden utvecklats till en blandstad där det finns en bra blandning av kontor, bostäder och service.

Kommunikationer och parkering

Kollektivtrafik

Du når enkelt Göteborgs centrala delar såsom ex korsvägen på endast 4 minuter. 13 avgångar per timma.  Några 100 meter bort går även ett flertal bussar.  Nära till utfart E6:an och ex riksväg 40 som lätt tar dig till Landvetter flygplats. Fastigheten ligger utanför vägtullarna söderut.

Parkering

I fastigheten finns gott om parkering, ca 460 st. Parkeringen skötts av Aimo park. Parkeringsplatserna är fördelade mellan långtidsparkering som våra kontorshyresgäster kan förhyra och besöksparkering för allmänheten.  Ett 40-tal laddstolpar för elbilar finns i fastigheten.

Cykel

Finns gott om cykelparkering runt fastigheten, ca 300st. Styr och Ställ finns direkt utanför fastigheten på Falkenbergsgatan.

För hyresgäster

Här hittar ni som redan är, eller funderar på att bli hyresgäster i fastigheten, information om hur det praktiska fungerar i huset. För mer detaljerad information och personlig kontakt, är ni alltid välkomna att kontakta er kontaktperson på Alecta Fastigheter.

Kundservice

Om något har gått snett gör du enkelt din felanmälan till vår driftspartner GK (Gunnar Karlsen Sverige AB).

Vid akuta ärenden kan du även ringa till 031-45 44 04 (journummer: 020-20 20 05).

Kontakter

Kund- och fastighetschef Catarina Schwegman catarina.schwegman@alecta.se 031 44 06 75
Teknisk fastighetsutvecklare Nichlas Mattsson nichlas.mattsson@alecta.se 031 44 06 74

Entré och inpassering

När man kommer till fastigheten möts man av den genomgående stadsgatan, som är öppen mellan 05.00 - 23.00 som tar kontorshyresgästerna, via två olika trapphus, upp i fastigheten.Trapphusen är öppna dagtid och kräver passerkort/tagg kvällstid.

Allmänna uteplatser

Fastigheten tillhandahåller inga allmänna uteplatser/terasser. Utanför fastigheten finns allmänna torgytor. 

Trygghet och säkerhet

Securitas öppnar, låster och ronderar Stadsgatan som löper genom fastighetens bottenplan.

Avfall och källsortering

I garaget finns två gemensamma och rymliga miljörum, här finns de vanligaste sorteringsmöjligheterna för källsortering. Hyresgäster ansvarar för att kontorsavfallet sorteras på rätt sätt.

Lastkaj och leveranser

I fastighetens garage, med infart från Ebbe Lieberathsgatan, finns en lastkaj.

Posthantering

Fastigheten har ett gemensamt postrum i Stadsgatan, där varje kontors-hyresgäst har en postbox.

Fastighetsnät och fiber

Fastigheten är utrustad med tjänster via leverantören Bahnhof.

Inomhusklimat

Både fjärrvärme och fjärrkyla finns i fastigheten.

Vart tredje år genomförs en så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för att säkerställa att ventilationen uppfyller kraven från Arbetsmiljöverket.

Ett tips för ett bra inomhusklimat:

  • Tillse att möbler eller annan inredning inte hindrar flöden vid radiatorer (värme), kylbafflar i taket (kyla) och luftventiler samt att termostatventiler inte täcks över.

Rökning

Rökning är inte tillåten inomhus i fastigheten. Tänk också på att inte röka så nära entréer att rök kan komma in i byggnaden. Rökning hänvisas att ske i gemensam inglasad rökruta.

Utrymning och brandskydd

Varje kontorslokal har egen nödutgång. Hyresgästerna ansvarar själva för sin utrymning och för sitt systematiska brandskyddsarbete (SBA). Varje hyresgäst ska också utse sin egen återsamlingsplats. Läs mer om systematiskt brandskyddsarbete här

 

Snöröjning och istappar

Hyresvärden ombesörjer snöröjning på fastigheten. Snöröjning och halkbekämpning av gatorna och miljöerna omkring fastigheten ansvarar Göteborgs stad för. Om farliga istappar upptäcks på huset, ring omedelbart till kundservice.