Fastigheter
Järfälla och Upplands Väsby

Bredden

Om fastigheten

En stark handelsplats och ett uppskattat kontorsområde, som på sikt ska kompletteras med flera kvarter för bostäder. Nya Bredden blir en hållbar stadsdel med puls och liv dygnet runt, extremt bra shoppingmöjligheter, brett serviceutbud och goda kommunikationer. Redan idag finns gott om ytor för handel, kontor och hotell. Till det planeras ett nät av urbana gator i de centrala delarna. Gatorna kommer att kantas av en blandning av befintliga och nya byggnader, där bostäder samsas med andra verksamheter – precis som det ska vara i en riktig stad.

Fakta

Området ligger i anslutning till E4:an, strax söder om Upplands Väsby. Dagens bebyggelse utgörs främst av kontor, handel och Scandics stora konferenshotell med den karaktäristiska skyskrapan i svart glas. Handelsplatsen har vuxit kraftigt och butiker finns idag både öster och väster om motorvägen. I området planeras ny bebyggelse med bland annat cirka 2 000–2 500 bostäder, förskolor, vårdboenden, ett nytt hotell och fler verksamhetslokaler.

Bredden ägs av Alecta och förvaltas av Revelop. Läs mer på nyabredden.se.

GRIMSTA 5:557 GRIMSTA 5:840 Sollentuna Rågummit 1 Sollentuna Radion 1
GRIMSTA 5:557 GRIMSTA 5:840 Sollentuna Rågummit 1 Visa alla
Kanalvägen 1A - 1G Kanalvägen 2 Kanalvägen 3A - 3D Kanalvägen 4 Kanalvägen 5A - 5B Kanalvägen 6 Kanalvägen 8 Kanalvägen 10A - 10C Kanalvägen 12 Kanalvägen 14 Kanalvägen 16 Kanalvägen 18 Kanalvägen 20 Kanalvägen 22 Breddenvägen 1 Stockholmsvägen 35 Stockholmsvägen 37 Godsgränd 1
Kanalvägen 1A - 1G Kanalvägen 2 Kanalvägen 3A - 3D Visa alla
Yta: 190 539 m2

För hyresgäster

Felanmälan och service

Om du behöver göra en felanmälan, kontakta vår servicepartner Newsec via denna länk.

Akuta ärenden ska alltid anmälas via 08-590 096 00.