Om fastigheten

Fastigheterna ligger på centrala Kungsholmen, vid Fridhemsplan. Väktaren 35 får just nu ett omfattande lyft och är i princip helt tomställt. Grannfastigheten Väktaren 36 innehåller huvudsakligen bostäder. Här hittar du information om fastigheterna.

Fakta

På Drottningholmsvägen, strax intill tunnelbanan, ligger Väktaren 35. Fastigheten stod färdig år 1964. Idag är byggnaden uttjänt och i behov av upprustning för att även fortsatt kunna vara en identitetsskapande del av staden. Därför ger vi fastigheten ett omfattande lyft.

Nu omfamnar vi Fridhemsplan

Väktaren 35 Väktaren 36
Väktaren 35 Väktaren 36
Drottningholmsvägen 14 Drottningholmsvägen 16 Drottningholmsvägen 18 Drottningholmsvägen 20 Drottningholmsvägen 22 Fridhemsgatan 26 Fridhemsgatan 28 Fridhemsgatan 30
Drottningholmsvägen 14 Drottningholmsvägen 16 Drottningholmsvägen 18 Visa alla
Yta: 17 525 m2
Miljömärkning: BREEAM In-Use, Very Good
Byggt/ombyggt: 1960/1964

Miljöcertifiering

BREEAM In-Use, Very Good. Certifieringen innebär att byggnaden har uppfyllt 55–69 procent av BREEAM:s parametrar för miljöprestanda. Läs mer om fastighetens miljöcertifiering hos Sweden Green Building Council.

För hyresgäster

Här hittar du som redan är, eller funderar på att bli, hyresgäst i fastigheten information om hur det praktiska fungerar i huset. För mer detaljerad information är du välkommen att kontakta kundservice eller din kontaktperson på Alecta Fastigheter.

Felanmälan och service

Privat hyresgäst

denna sida hittar du som hyresgäst kontaktuppgifter och användbar information kring ditt boende.

Kontakter

Kund- och Fastighetschef Markus Hultquist Alecta Fastigheter markus.hultquist@alecta.se 08-441 60 18
Teknisk fastighetsutvecklare Mikael Andersson mikael.andersson@alecta.se 08-441 60 36

Entré och inpassering

Kontorshyresgäster använder passerbricka/tagg.

Allmänna uteplatser

Här finns en nyrenoverad innergård som nås från Fridhemsgatan 26 och 30 samt från några av lokalerna.

Trygghet och säkerhet

Det finns kameraövervakning och larm i delar av fastigheten.

Avfall och källsortering

För kontorshyresgästerna finns ett miljörum för hushållsavfall och matavfall samt möjlighet att få tillgång till ett separat avfallsrum för ytterligare avfallssortering. Butiker och restauranger ombesörjer sin avfallshantering själva. Bostadshyresgästerna erbjuds källsortering i avfallsrum som hör till bostadsfastigheten Väktaren 36.

Lastkaj och leveranser

Några av lokalerna har direkt anslutning till lastkaj. Leveranser till övriga lokaler sker via gatan och närmaste entré.

Posthantering

Kontorshyresgästerna ombesörjer själva sin posthantering, till exempel genom att teckna avtal om postbox på närliggande postkontor. Bostadshyresgästerna har brevlådor i sina respektive entréplan.

Fastighetsnät och fiber

För lokalhyresgäster finns möjlighet att via fastighetens accesspunkt ansluta sig till Stokabs stadsnät med möjlighet till olika internetleverantörer. I samtliga bostäder finns fiber via Telia, och lägenheterna på plan 1–5 har kabel-tv via Tele2/Comhem.

Inomhusklimat

Både fjärrvärme och kyla finns i fastigheten. Vart tredje år genomförs en så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för att säkerställa att ventilationen uppfyller kraven från Arbetsmiljöverket.

Generella tips för ett bra inomhusklimat:

  • Öppna inte fönster när det är varmt ute om kylsystem finns i lokalen.
  • Tillse att möbler eller annan inredning inte hindrar flöden vid radiatorer (värme), kylbafflar i taket (kyla) och luftventiler samt att termostatventiler inte täcks över. 

Rökning

Rökning är inte tillåten inomhus i fastigheten eller på gården. Tänk också på att inte röka så nära entréer att rök kan komma in i byggnaderna.

Utrymning och brandskydd

Hyresgästerna ansvarar själva för sin utrymning och för sitt systematiska brandskyddsarbete (SBA). Läs gärna mer på Stockholms brandförsvars webbplats.

Snöröjning och istappar

Hyresvärden ombesörjer snöröjning på fastigheten. Snöröjning och halkbekämpning av gatorna och miljöerna omkring fastigheten ansvarar Stockholms stad för. 

Om farliga istappar upptäcks på huset, ring omedelbart till kundservice.

Stockholms stad har ett telefonnummer dit allmänheten kan ringa för att rapportera om farliga istappar som upptäcks på andra fastigheter, telefon 020-47 82 77.