Nu lyfter vi på Alecta Fastigheter, tillsammans med byggentreprenören MVB, Fridhemsplan och fastigheten Väktaren 35 (Åhlénshuset, Drottningholmsvägen 14–22). Här samlar vi information om allt från vad som praktiskt händer på platsen under byggtiden, till vilka ambitioner vi har för fastigheten och Fridhemsplan som stort.

Vi drömmer om en mer levande plats

För oss på Alecta Fastigheter handlar det inte bara om att omvandla fastigheten invändigt, lika viktigt är det att skapa en mer levande plats runt fastigheten som besöks alla dagens timmar. En plats som människor trivs och mår bra på samt ger en känsla av trygghet.

Vi planerar därför för ett gatuplan med publika verksamheter som hotellobby, handel, restauranger och kaféer.

Den internationella hotellkedjan Ruby Hotels kommer driva hotellet och vi vet att Åhléns kommer tillbaka när fastigheten står klar våren 2026. Vilka övriga aktörer som kommer berika platsen kommer falla på plats steg för steg.

Takrestaurang med 360 graders panoramavy

På våning 11 byggs Kungsholmens nya takrestaurang med 360 graders vy över Stockholms landmärken och takåsar. En terrass som är 73 meter lång kommer löpa längst med fastigheten ut mot Drottningholmsvägen/Rålambshovsparken. Känslan mellan ute och inne kommer effektivt suddas ut med vikglaspartier.

Fridhemsplan idag.

Visionsbild av Kaminsky Arkitektur/Bobak Studio.

Boende, verksamma och besökare har tyckt till 

Till grund för fastighetsutvecklingen ligger en undersökning bland boende, verksamma och besökare, för att förstå hur Fridhemsplan uppfattas, vad som är uppskattat och vad som skulle kunna göra platsen än mer attraktiv. I undersökningen framkom önskemål om trevliga restauranger och caféer men också fler uteserveringar och mötesplatser. De tillfrågade uttryckte också att det behövs en stärkt känsla av trygghet på platsen.  

Precis de tankar och perspektiv vi nu realiserar när vi omvandlar fastigheten.

Håll ut – nu är det stökigt men snart blir det en bättre plats

En fastighetsutveckling av denna omfattning är svår att genomföra helt obemärkt. Här samlar vi information om vad som pågår i bygget, med fokus på det som kan påverka dig som bor i grannskapet.

Byggplank

Den avspärrning som finns på platsen nu för att hägna in byggarbetsplatsen är tillfällig. Inom kort kommer ett finare, men också större byggplank på plats. Under våren/sommaren kommer planket dessutom bara bli finare och finare. Håll utkik!

Kranmontage – vecka 19

Under vecka 19 ska en så kallad tornkran byggas på innergården, bakom Väktaren 35. För att bygga tornkranen behövs ytterligare en kran på Drottningholmsvägen, som lyfter in byggdelar ovanför taket på Väktaren 35. Detta är ett arbetsmoment som kommer pågå från 5 maj och beräknas pågå hela vecka 19. Arbete kommer att ske såväl under natten som dagtid.

Under nätterna lyfts material in till innergården och under dagarna byggs kranen upp på innergården. Anledning till att detta sker nattetid är på grund av trafikflöden i området på dagen, som endast möjliggör tillstånd för denna typ av arbeten under natten.

Den påverkan som detta kan ha för närboende under nattetid är ökat ljus och ljud från det pågående arbetet. Under dagtid bedöms framför allt ljudet vara det som kan upplevas störande, till exempel via hammarslag från bygget av kranen på innergården. Allt arbete kommer att ske i enlighet med gällande regelverk och lagstiftning.

Så snart kranen på innergården monterats kommer kranen på Drottningholmsvägen avlägsnas. Kranen på innergården kommer stå kvar uppemot ett år och användas huvudsakligen under ordinarie byggarbetstider.

Se filmen där platschef Per Fröcklin berättar mer om kranmontaget.

Kika in bakom byggplanket!

Inne i fastigheten pågår just nu rivning. I projektet finns en ambition att återbruka så mycket som möjligt av materialet så rivningen sker mycket varsamt och med en plan för hur det ska användas på nytt.

Planer på ett gårdshus 

Bakom Väktaren 35, finns Väktaren 38, som består av en innergård med till största del hårdlagd yta. Detaljplanen ger möjlighet till bostäder på platsen, därför planerar vi att utveckla ett gårdshus med ca 40 bostäder, i form av radhus och lägenheter. Bostäderna är tänkta antingen som bostadsrätter eller ägarlägenheter. Förutom att ge platsen bostäder vill vi runt bostäderna skapa en grön och lummig yta som inspirerar till rekreation och social samvaro. 

Innergård Väktaren 38.

Visionsbild av innergården av OKIDOKI.

Frågor och svar Väktaren 35

Varför vill ni bygga om Väktaren 35?
Fastigheten, som uppfördes i början av 1960-talet, har ett stort underhållsbehov som behöver åtgärdas.  Kan du berätta lite om projektet, hur kommer fastigheten att utvecklas?
Inför projektet har vi intervjuat boende/verksamma och besökare för att fånga upp tankar och perspektiv. Önskemål som framkommer är fler/bättre restauranger, kaféer, uteserveringar och butiker. Idag är det många som upplever platsen som otrygg. Allt detta är saker vi tagit fasta på i projektet. Utvecklingen innebär att huset kommer inrymma både hotell och kontor. Hela gatuplan blir publika verksamheter med hotellobby, handel, restauranger och kaféer. Vi tror det här kan bidra till att göra Fridhemsplan till den mötesplats som boende, verksamma och besökare efterfrågar, en plats där människor träffas och trivs under större delar av dygnet. Platser där människor, trivs och rör sig är det viktigaste för att skapa en trygghetskänsla i ett område.

En påbyggnad av Väktaren 35 kommer väl medföra att det blir mer skuggigt för grannarna?
Solstudier visar att de flesta lägenheter kommer ha lika stort antal soltimmar som nu. Några lägenheter kan påverkas vissa perioder under året och därmed vissa klockslag under dagen.  Kommer inte projektet att orsaka mycket buller och oväsen för boende och verksamma runt platsen?
Det är såklart omöjligt att genomföra denna typ av utvecklingsprojekt helt obemärkt. Vi kommer att göra vårt yttersta för att minimera påverkan för människor som bor och rör sig i området. Vår avsikt är att informera i god tid innan, så att man som boende och verksam i området vet vad som händer och under vilka tider. Kommer trafiken att öka i kvarteret under byggtiden?
Fridhemsplan är redan idag en trafikerad plats. Vi tror inte att projektet kommer innebära att trafiken ökar särskilt mycket under arbetets gång. Många bilister väljer eventuellt att ta andra vägar under byggtiden, men givetvis blir det en del transporter till och från bygget. Vi ämnar dock samarbeta med entreprenörer för att samordna logistiken så mycket som möjligt. När drar ni igång och hur lång tid tar det?
Ombyggnaden startade februari 2024 och projektet beräknas vara klart 2026.   Kan grannar vara med och ha synpunkter på ombyggnationen?
För oss är det viktigt att lyssna på vad grannar och andra berörda tycker och tänker om platsen. Inför projektet har vi därför intervjuat boende/verksamma och besökare vid Fridhemsplan för att fånga upp tankar och perspektiv. De tankar som framkom då har vi tagit med oss in i projektet. Alla som har funderingar och synpunkter är så klart mer än välkomna att höra av sig.  Vad framkom i den undersökning som gjordes och på vilket sätt har ni tagit det i beaktande?
Önskemål som framkommer är fler/bättre restauranger, kaféer, uteserveringar och butiker, samtidigt som många upplever platsen som otrygg. Idag är Fridhemsplan en av de största kollektivnoderna i Stockholm, men få stannar upp och tillbringar tid på platsen.  Vi vill utveckla platsen långsiktigt, skapa fler ytor för gemenskap och samvaro samt ge Fridhemsplan den kärlek och omsorg platsen förtjänar. Exempelvis genom levande gatuplan med fler restauranger och ett hotell med inbjudande lobby.

Frågor och svar Väktaren 38

När kommer ni börja bygga bostäderna på innergården? 
Förhoppningen är att projektet ska kunna påbörjas under 2024 och stå klart under 2026. Vi ser stora synergier med att samordna utvecklingen av både Väktaren 35 och 38, genom detta komprimerar vi byggtiden i området.  När får jag som närboende veta mer om hur byggnationen av gårdshuset kommer att påverka mig? 
Vi förstår att en byggnation väcker frågor hos närboende om hur det kommer att påverka dem. I dagsläget kan vi inte ge konkret information om hur själva produktionen kommer gå till, men i takt med att projektet fortskrider kommer vi kunna ge mer information och träffa närboende för att säkerställa att de känner sig informerade.    Kommer utvecklingen av gårdshuset inte störa närboende väldigt mycket? 
Det är omöjligt att genomföra denna typ av projekt så att det går helt obemärkt förbi. Vår förhoppning är att hålla nere byggtiden så mycket som möjligt genom att samordna utvecklingen av Väktaren 35 och 38. Vi avser att informera närboende och verksamma i god tid så att de vet vad som händer och hur det eventuellt kan påverka dem.

Kontakt

Det här är en sida som uppdateras löpande med relevant information kring projektet och dess framfart. Om du har särskilda frågor kring projektet är du välkommen att kontakta oss på fridhemsplan@alecta.se.