Om oss

Joint Ventures

Cirka 11 miljarder kronor av våra investeringar i fastigheter utgörs av indirekta investeringar i Sverige (joint ventures) där vi samäger med andra aktörer. Det är ett stabilt och strategiskt komplement till våra direktägda fastigheter.

Vi vill att våra indirekta investeringar ska skapa en bredd i vårt ägande och samtidigt möjligliggöra för oss att vara med och bidra inom fastighetssegment och platser som kompletterar vår direkta portfölj.

Aktuella samarbeten

Ancore Fastigheter 

Ancore Fastigheter är ett samägande mellan Alecta och ICA Fastigheter. Här är ICA den dominerande hyresgästen i de ca 35 fastigheterna från Malmö i söder till Skellefteå i norr.  

www.ancorefastigheter.se

Stadsrum fastigheter

Stadsrum fastigheter är ett samägande mellan Alecta, Keva och HEA. Fastigheterna finns i stadskärnor och stadsdelscentrum med ett brett innehåll: handel, kontor, bostäder, vård och hotell.  

www.stadsrumfastigheter.se

Midstar 

Midstar är ett samägande mellan Alecta, Kåpan, PRI Pensionsgaranti och Riksbankens jubileumsfond. Fokus är hotellfastigheter i Sverige, Norge och Danmarks växande storstäder.  

www.midstar.se 

SAIAB 

SAIAB är ett samägande mellan Alecta och Swedavia. Beståndet omfattar 21 fastigheter i anslutning till Arlanda, Landvetter och Malmö Airport - bland annat hangarer, logistikutrymmen och kontor. 

www.sainfrastructure.se

Kongahälla

Kongahälla är ett samägande mellan Alecta och Adapta som avser handelsfastigheten Kongahälla Center i Kungälv. Här finns närmare 100 butiker, restauranger och hälsocenter. 

www.kongahallacenter.se

Global Business Gate

Global Business Gate är ett samägt utvecklingsbolag mellan Alecta och Elof Hansson Fastigheter. På en nybyggd halvö vid expansiva Masthuggskajen i Göteborg planerar bolaget för 40 000 kvm kontor.  

www.globalbusinessgate.se