Här är vår ledningsgrupp. Tillsammans med alla medarbetare har de uppdraget att omsätta vår vision till handling. Helt enkelt styra skutan mot framtidsvärde!

Styrelse

Ordförande för Alecta Fastigheters styrelse är Katarina Thorslund, vice VD samt Chef Kund för Alecta.

Styrelseledamöter:

  • Kerstin Lindberg Göransson – Styrelseordförande i Sveaskog, styrelseledamot i Sophiahemmet, ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, fd VD för Akademiska hus.

  • Daniel Skoghäll – Arbetande ordförande i Ikano Bostad.

  • Camilla Wirth – Chef Ekonomi Alecta, tidigare erfarenhet som CFO inom Aberdeen Property Investors, valberedningsledamot i Pandox.