Här är vår ledningsgrupp. Tillsammans med alla medarbetare har de uppdraget att omsätta vår vision till handling. Helt enkelt styra skutan mot framtidsvärde!

Våra medarbetares erfarenhet, kompetens och engagemang är den viktigaste resursen för att skapa framtidsvärde.
Axel Brändström, ordförande Alecta Fastigheter

Styrelse

Vår styrelse består av ordförande Axel Brändström, chef för reala tillgångar på Alecta.

Övriga styrelseledamöter är:

  • Magnus Billing – VD för Alecta

  • Hans Sterte – Vice VD för Alecta och chef för Alectas kapitalförvaltning

  • Kerstin Lindberg Göransson – Styrelseordförande i Sveaskog, styrelseledamot i Sophiahemmet, ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien

  • Daniel Skoghäll – Arbetande ordförande i Ikano Bostad