Framtiden för Åhléns varuhus på Drottningholmsvägen 18, vid Fridhemsplan i Stockholm är nu säkrad. Avtal har tecknats mellan Åhléns och fastighetsägaren Alecta Fastigheter om att Åhléns kommer tillbaka till lokalen när den står klar efter ombyggnationen som just nu pågår i hela fastigheten Väktaren 35.

Tills vidare kommer Åhléns att disponera en mindre lokal på Sankt Eriksgatan som de succesivt flyttar till.

- Jag är mycket glad över att framtiden nu är säkrad för vårt Åhlénsvaruhus på Fridhemsplan och ser fram emot att efter renoveringen få välkomna och inspirera våra kunder i ett modernt varuhus, vilket ytterligare kommer att förhöja shopping-upplevelsen framöver, säger Ayad Al-Saffar, vd Åhléns.

Utvecklingsarbetet av fastigheten Väktaren 35 har startat och beräknas pågå under två år. När arbetet är klart kommer Åhléns få sällskap av såväl hotell som restaurang- och caféverksamheter. Efter intervjuer med aktörer och boende runt Fridhemsplan har det framkommit att det är verksamheter som saknas på platsen. Under intervjuerna bekräftades även att Åhléns är en uppskattad aktör på platsen.

- Det känns mycket bra att Åhléns väljer att stanna kvar under utvecklingstiden för att sedan komma tillbaka till de nya lokalerna när de står klara. Vi är väldigt glada att Åhléns tillsammans med oss vill vara del av det nya Fridhemsplan som växer fram och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete, säger Markus Hultquist Kund- och fastighetschef på Alecta Fastigheter.

Hyresavtalet avser 2553 kvm2. Avtalet börjar gälla i april 2026.

För ytterligare frågor kontakta;
Anna Fager Persson, Ansvarig extern kommunikation Alecta Fastigheter

2024-03-12 10:00:00

Anna Fager Persson
anna.fagerpersson@alecta.se