Växande Alecta Fastigheter stärker den lokala organisationen i sydväst och anställer Patrick Bernvid som chef för affärsområde Göteborg.

Alecta Fastigheter har sedan starten en uttalad ambition att utöka sin fastighetsportfölj rejält under kommande åren. Ett stort fokus finns sedan tidigare i och kring Göteborg, där närmare en femtedel av det befintliga beståndet redan finns.

-Göteborg befinner sig i en expansiv fas och det är en resa vi i högsta grad vill vara delaktiga i. Vi har redan sjösatt stora projekt som Nya Kasernen och Global Business Gate i Göteborg och ämnar fortsätta vår tillväxt i staden med omnejd. Här kommer Patrick Bernvid att spela en nyckelroll då han är välbekant med Göteborgsmarknaden och därtill har ett genuint intresse för människor, kunder och av att utveckla affären, kommenterar Malin Lövemark, Chef Fastighetsutveckling och kundrelationer på Alecta Fastigheter.

I rollen som chef för affärsområde Göteborg kommer Patrick Bernvid inledningsvis att bygga upp en stark lokal närvaro i form av ett kontor i Göteborg. Han kommer därtill att spela en viktig roll vid rekryteringen av ytterligare lokal personal och därmed bygga basen för Alecta Fastigheters storsatsning i Göteborg.

-Göteborg ligger mg oerhört varmt om hjärtat och efter tjugo år i fastighetsbranschen vill jag fortsätta att utveckla denna fantastiska stad till gagn för både nuvarande och framtida innevånare. Alecta Fastigheter storsatsar verkligen på Göteborg och jag ser fram emot att bygga en lokal organisation med stor närvaro och fingertoppskänsla för vad staden behöver framöver, säger Patrick Bernvid, ny chef för affärsområde Göteborg på Alecta Fastigheter.

Patrick Bernvid har tidigare arbetat på Vasakronan, Higab och Wallenstam. Han kommer allra närmast från en roll som Marknadsområdeschef på Kungsleden där han ansvarade för Göteborgsregionen. Han tillträder sin nya tjänst som chef för affärsområde Göteborg på Alecta Fastigheter den 1 september 2021.

2021-05-05 08:00:00

Cecilia Österholm
cecilia.osterholm@alecta.se

0725 797 541