Ett nytt hyresavtal har tecknats med God Assistans om att flytta in i våra kontorslokaler i Solna Centrum från och med 1 maj 2024. Avtalet är om 322 kvm.

Lokalerna kommer framför allt nyttjas av koncernens lednings- och stödfunktioner eftersom de anställda personliga assistenternas arbetsplatser är hos brukarna. God Assistans hamnar i sällskap med flera andra aktörer verksamma inom vård och omsorg eftersom Solna Centrum under senare år kommit att bli ett kluster för denna typ av verksamheter.

-God Assistans har ett affärslöfte och en verksamhet som gör skillnad på riktigt. Vi är otroligt glada över att de väljer att bedriva sin fina verksamhet i våra lokaler och ser fram emot att erbjuda dem ett varmt värdskap, säger Emellie Brink, Kund- och Fastighetschef i Solna Centrum.

-Vi ser väldigt mycket fram emot att få flytta in i nya, fräscha lokaler i maj. Efter att under en tid ha haft verksamheten förlagd på kontorshotell ser vi fram emot att få samla vår stockholmsbaserade personal på ett eget kontor, säger Fredrik Sjögren koncernchef God Assistans

Från Alecta Fastigheter har uthyrare Therese Agerbjer ansvarat för avtalsförhandlingen.

Solna Centrum ägs och förvaltas av Alecta Fastigheter sedan 1 februari 2022. Här finns förutom kontorsytor om cirka 23 000 kvm, ett brett utbud av butiker, restauranger, livsmedel, vård och service för att möta Solnabornas behov i vardagen.

2024-03-11 06:51:49

Anna Fager Persson
anna.fagerpersson@alecta.se