Ett av Sveriges största tillika nystartade fastighetsbolag, Alecta Fastigheter, sjösatte under tisdagen kunskapsarenan AIM, Alecta Fastigheter Insight Meetings. Målet med AIM är att låta nyckelpersoner mötas, utbyta erfarenheter och därmed stå bättre rustade inför framtidens utmaningar. Premiären för AIM samlade representanter från Sveriges ekonomiska tungviktare inom vitt skilda branscher som medicin, försvar, finans och datorspel för att samlas om en aktuell fråga som ligger högst upp på koncernnivå – den om framtidens arbetsliv efter pandemin.

 -Vi lever i en komplex värld som förändrats enormt under det senaste året. Ingen sektor eller bransch är skonad och i mångt och mycket rör vi oss i nya farvatten, utan karta. Vi har höga ambitioner med AIM och vill skapa en arena där vi delar insikter och lär av varandra för att möta framtidens möjligheter och utmaningar, berättar Karolin Forsling, chef för stadsutveckling, hållbarhet, varumärke på Alecta Fastigheter. 

På AIMs första event deltog motorerna i svenskt näringsliv och debatterade ”Framtidens arbetsliv och stadsliv”. Deltagande företag diskuterade frågor som i högsta grad direkt berör dess totalt cirka 290 000 anställda - exempelvis att jakten på talangerna, vikten av företagsidentitet, kravet på förändrat ledarskap blir allt svårare när den fasta kontorsplatsen byts mot ett mer flexibelt arbetsliv. 

De återkommande AIM eventen kommer ske i form av seminarier, rundabordssamtal och workshops där den tematiska formen förändras, allt för att stimulera erfarenhets- och kunskapsutbytet mellan deltagarna.

-Vi hoppas att AIM kan fungera som en idéinkubator och att dessa därefter snabbt ska kunna omsättas i pilotprojekt. Just insikten att den omedelbara framtiden kommer handla om att testa, lära och experimentera ett flertal lösningar var något som framkom tydligt under vår första AIM-träff. Det stärker vår tro om vikten att vi verkligen vågar dela insikter och kunskap, kommenterar Karolin Forsling.

 

2021-06-02 09:00:00

Cecilia Österholm
cecilia.osterholm@alecta.se

0725 797 541