Alecta Fastigheter och Nordr tilldelas en av Stockholm stads största markanvisningar i Värtahamnen och får rollen som ankarbyggaktör. Genom realtidslabb som förenar klassisk stadsbyggnad med forskning och ny innovation utvecklas morgondagens hållbara stad i Värtahamnen, Valparaiso. Tillsammans med Stockholms stad vill Alecta Fastigheter och Nordr, via det gemensamma bolaget Convea, ta ett helhetsgrepp kring platsen, människan och miljön.

Området Valparaiso är redan idag porten till Stockholm för många kryssningsresenärer, men utgör en plats där stora mängder människor snabbt passerar utan anledning att stanna.En plats omgiven av tung infrastruktur, barriärer och buller. Detta vill Stockholms stad ändra på och i stället skapa förutsättningar för en levande blandstad, samtidigt som hamnen och dess verksamhet värnas.

- Intresset för anbudsförfarandet har varit stort. Av tolv inkomna anbud är Alecta Fastigheter och Nordrs det som bäst lyckats med att formulera en projektidé och arbetsmetodik för Valparaiso. Vi ser fram emot att samarbeta med Alecta Fastigheter och Nordr kring utvecklingen av Valparaiso som blir ett viktigt nav och en intressant plats i det framväxande Norra Djurgårdsstaden, säger Anna König Jerlmyr, finansborgarråd i Stockholms stad.

Valparaiso ska liksom övriga delar av Norra Djurgårdsstaden vara del av stadens prestigeprojekt för hållbar stadsutveckling och här är ambitionsnivån hög.

I realtidslabben tar bolagen sig an ny forskning, trender, nya material och tekniklösningar tillsammans med samarbetspartners såsom RISE, Stockholm Exergi och Veidekke. Målet är att få in innovationskraft från både offentlighet, näringsliv och akademi och forma processen gemensamt med Stockholms Stad.

- Tillsammans med våra samarbetspartners tar vi oss an platsens utmaningar med nya infallsvinklar och ett nytt angreppssätt, oavsett om det handlar om lycka och välmående i stadsplaneringen eller olika vägar till klimatneutralitet, säger Lena Boberg, VD Alecta Fastigheter.

- Vi är jublande glada över förtroendet att vi tillsammans med staden och Alecta Fastigheter får arbeta med samskapande och lärande för att utveckla framtidens hållbara stad, säger Pål Aglen, tillförordnad koncernchef för Nordr.


Fakta om Valparaiso:

  • Bakom anbudet står, förutom Nordr och Alecta Fastigheter, Okidoki arkitekter, Veidekke, Henning Larsen Architects, RISE och Stockholm Exergi. Tillsammans med Stockholms stad kommer man nu inleda arbetet med att utveckla vision och samrådsunderlag för området.
  • Olika delar av Värtahamnen är namngivna efter stora hamnar i världen. Det här området heter Valparaiso och är uppkallat efter den chilenska hamnstaden. Ambitionen är att skapa en urban by i hamnmiljö, där hamnens historia och människan står i centrum.
  • Visionen för platsen beskrivs som en levande blandstad där man kombinerar bykänslan med livet i den uppkopplade staden. Här kommer det finnas olika funktioner som kontor, bostäder, hotell, handel, idrott och kultur förenat med parker och grönska.
  • Totalt bedöms området innehålla cirka 150 000 kvm ljus BTA, fördelat på cirka 5 000 arbetsplatser i kommersiell bebyggelse och cirka 200 bostäder. Rollen som ankarbyggaktör samt en byggrätt om 50 000 kvm tilldelas Alecta Fastigheter och Nordr Sverige AB.
  • Beslut om markanvisning förväntas tas i exploateringsnämnden den 12 maj 2022. Därefter inleds arbetet med att utveckla planen för projektet. Ambitionen är att samråd ska inledas under våren 2024, med sikte på lagakraftvunnen detaljplan 2026.
  • Convea är ett aktiebolag och joint venture mellan Alecta och Nordr, två parter som kompletterar varandra i affär och genomförandekraft.

2022-05-02 07:35:00

Cecilia Österholm
cecilia.osterholm@alecta.se

0725 797 541