Alecta Fastigheter fortsätter sin expansiva resa och anställer nu Mattias Bergström i rollen som Chef för teknikutveckling och säkerhet. Mattias Bergström kommer närmast från Kungsleden där han bland annat framgångsrikt byggt upp en ny teknikorganisation.

Rollen som Chef för teknikutveckling och säkerhet är av central betydelse för Alecta Fastigheter som från starten har en ambition att låta digitaliseringen genomsyra verksamheten i stort.


-Vårt mål är att bygga ett långsiktigt och framtidsorienterat fastighetsbolag och ett bärande fundament i den filosofin är givetvis ett stort fokus på digitalisering. Detta gäller alla beståndsdelar, från hur vi bygger vår arbetskultur till hur vi med grön teknik minskar vårt miljömässiga avtryck. Mattias besitter stor kompetens som vi nu får ta del av men har också såväl viljan som visionen att vara en drivande kraft i vår digitala utvecklingsresa, säger Malin Lövemark, Chef Fastighetsutveckling och kundrelationer, på Alecta Fastigheter.


I rollen som Chef för teknikutveckling och säkerhet på Alecta Fastigheter kommer Mattias Bergström bland annat utveckla och samordna den tekniska kompetensen inom hela bolaget och även ha ett övergripande ansvar för de tekniska frågor som är kopplade till bolagets fastighetsportfölj. Detta omfattar även säkerheten i och runt fastigheterna.


-Jag har arbetat med teknisk förvaltning under närmare tjugo års tid. När jag nu ansluter till Alecta Fastigheter ser jag fram emot att få vara med och bygga något nytt och sätta min prägel på hur bolaget både aktivt och långsiktigt arbetar med digitaliseringen av sitt bestånd, kommenterar Mattias Bergström, ny Chef för teknikutveckling och säkerhet på Alecta Fastigheter.


Mattias Bergström tillträder tjänsten som Chef för teknikutveckling och säkerhet den 1 september.

2021-04-28 08:00:00

Cecilia Österholm
cecilia.osterholm@alecta.se

0725 797 541