Alecta Fastigheter har sedan 2019 ägt Bredden – området i Upplands Väsby mellan Stockholm City och Arlanda som med sitt breda utbud av handel, kontor, hotell, restauranger och träningsanläggningar blivit en självklar destination för såväl kommuninvånare som internationella turister. Nu har det blivit dags för Alecta Fastigheter att ta hem förvaltningen och därmed också stärka förutsättningarna för att ytterligare utveckla fastigheterna och platsen.

När förvaltningen går över till Alecta Fastigheter utökas personalstyrkan med sju tjänster varav fem enbart arbetar med Bredden. Samtliga är på plats när Alecta Fastigheter formellt tar över den 1 april.

Att ha förvaltningen i egen regi är viktigt för att komma närmare kunderna samt en viktig pusselbit i Alecta Fastigheters övergripande stads- och platsutvecklingsarbete.

- Bredden är idag ett levande område med ett stort varierat utbud som attraherar kommuninvånare och besökare från hela landet. Tack vare hotellet och våra globala hyresgäster har vi även många tillresta internationella gäster. Kundnöjdheten är god och besöksantalet högt. Men vi vill ännu mer med platsen och då är det viktigt att vi är nära våra kunder och lyssnar in deras behov när vi gör satsningar på allt från energieffektiviseringar till nya kontorserbjudanden och handelskoncept, säger Christina Lindblom, affärsområdeschef Stockholm hos Alecta Fastigheter.  

Förvaltningen har tidigare skötts av Revelop på uppdrag av Alecta Fastigheter. Avtalet löpte ut 1 april 2024.

För ytterligare frågor kontakta;

Anna Fager Persson, ansvarig extern kommunikation Alecta Fastigheter 0709-803209

FAKTA ALECTA FASTIGHETER OCH BREDDEN

  • Alecta Fastigheter startade i början av 2021 av moderbolaget Alecta med syftet att ha en tydlig inriktning på fastighetsinvesteringar samt förvaltning och utveckling av fastigheter.
  • Under hösten 2021 tog Alecta Fastigheter hem förvaltning och utveckling för merparten av fastigheterna och har sedan dess successivt tagit hem förvaltningen av fastigheter och handelsplatser. 
  • Alecta Fastigheter äger totalt 11 fastigheter i Bredden om totalt cirka 190 000 kvm uthyrningsbar yta med ett varierat utbud av till exempel handel, hotell, restauranger, träningsanläggningar och gym.
  • Antalet hyresgäster är idag cirka 160 stycken och varierar från enmansföretag till större globala företag, stor hotelloperatör, restauratörer och några av landets främsta handelsaktörer.
  • Med sina över 3000 personer som dagligen arbetar i Bredden är det också en viktig arbetsplats i Upplands-Väsby.

2024-04-02 06:00:00

Anna Fager Persson
anna.fagerpersson@alecta.se