Alecta Fastigheter väljer att flytta in funktionen hållbarhet som en egen plats i ledningsgruppen. Nickie Excellie som tidigare arbetat som hållbarhetsansvarig blir hållbarhetschef och en del av ledningsgruppen.

Bolaget befinner sig i en expansiv fas med siktet inställt på att dubblera fastighetsbeståndet de kommande åren. Hållbarhet och digitalisering är huvudområden för bolaget.

- Hållbarhet är en förutsättning för vår affär när vi skapar framtidsvärde. Genom att lyfta upp hållbarhetsfunktionen till ledningen, ökar vi fokus och skapar rätt strategiska förutsättningar. Jag är så otroligt glad att Nickie är en del av Alecta Fastigheter och numer en del av ledningen, säger Lena Boberg, VD på Alecta Fastigheter.

Nickie Excellie kommer som hållbarhetschef att ansvara för det strategiska hållbarhetsarbetet och för att integrera hållbarhet i alla beslut i organisationen. Nickie Excellie har tillträtt i ledningsgruppen och rapporterar direkt till VD, Lena Boberg.

- Det känns fantastiskt att hållbarhet får det strategiska utrymme som det förtjänar. Jag är stolt över att representera ett bolag som tydligt visar att hållbarhet är ett prioriterat område framåt. Alecta Fastigheter är ett otroligt bolag vars vision är att lyfta människor, verksamheter och städer, jag kan inte tänka mig en viktigare målbild att arbeta för, säger Nickie Excellie, Chef Hållbarhet.

Nickie Excellie har flera års erfarenhet av strategiskt och operativt hållbarhetsarbete. Hon har tidigare arbetat med hållbarhet på bolag som Magnolia Bostad och PwC. I december 2021 blev hon utsedd till en av 35 makthavare under 35 år i fastighetsbranschen av Fastighetsnytt.

2022-04-06 07:46:27

Cecilia Österholm
cecilia.osterholm@alecta.se

0725 797 541