Alecta Fastigheter är ett av Sveriges yngsta fastighetsbolag och redan från start ett av de största. Nu lanseras det nya varumärket, som tagits fram i samarbete med Identity Works. Cecilia Österholm, Marknads- och kommunikationschef berättar att Alecta Fastigheters ”lyftkraft” är ett av de bärande värdeorden som ska bygga varumärket när bolaget utvecklas.

- Vi har stora ambitioner och en spännande tillväxt resa framför oss. Vi drivs av en passion av att lyfta människor, verksamheter och platser. Begreppet “Lyftkraft”- viljan att lyfta blicken, testa nya idéer och kraften att skapa förändring symboliserar en önskan som ska genomsyra allt vi gör, vårt varumärke och vår kommunikation, säger Cecilia Österholm.

Under oktober månad tar Alecta Fastigheter stegvis över förvaltningen av deras hus med start i Stockholm. Därmed lanseras också varumärket mot marknaden. Alecta Fastigheters resa började i januari i år och ägs av pensionsbolaget Alecta. Redan från start har bolaget en fastighetsportfölj värd 45 miljarder kronor i åtta städer. I beståndet ingår bland annat World Trade Center, Signalfabriken och Ellery Beach House.

- Det har varit en spännande resa där vår ambition är att skapa ett långsiktigt hållbart varumärke som blir en frisk fläkt i fastighetsbranschen. Utmaningen har varit att balansera Alecta Fastigheter storlek och styrka som fastighetsbolag med viljan att utveckla och förändra, säger Marie Rudolphie, kundansvarig på Identity Works.

- Som marknads- och kommunikationschef är det en otrolig möjlighet att tillsammans med hela organisationen och med våra kompetenta, kreativa och snabbfotade samarbetspartners på Identity Works skapa ett helt nytt varumärke. Målet är att berätta vår story, skapa förtroende och nyfikenhet om oss. Det känns kul att äntligen visa upp resultatet av vårt gemensamma arbete, sammanfattar Cecilia Österholm.

Arbetsgrupp Alecta Fastigheter
Marknads- och kommunikationschef: Cecilia Österholm
Projektledare: Josefine Fors

Arbetsgrupp Identity Works
Kundansvarig: Marie Rudolphie
Design Director: Nikolaj Kledzik
Projektledare: Linda Redig
Designer: Rasmus Kellerman
Kommunikation/Copy: Johanna Reis

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Österholm Marknad- och Kommunikationschef. Alecta Fastigheter
E-post: cecilia.osterholm@alecta.se tel: +46 72-579 75 41

Marie Rudolphie, kundansvarig. Identity Works
E-post: marie.rudolphie@identityworks.se, tel +46 70-315 98 26

 

Om Alecta Fastigheter
Nu skapas ett långsiktigt och framtidsorienterat fastighetsbolag, Alecta Fastigheter. Från start,1 januari 2021, är det ett av Sveriges största fastighetsbolag. Dagens innehav med kontor, handel, hotell och samhällsfastigheter värda 45 miljarder ska växa kraftigt de kommande åren. Alecta Fastigheter ska bidra till stadens, platsens och fastigheternas resilienta och långsiktiga utveckling och ge god avkastning till Alectas pensionssparare.

www.alectafastigheter.se

Om Identity Works:
Identity Works är en av Sveriges ledande varumärkes- och designbyråer och har sedan starten 1992 varit med och utvecklat ett flertal av Sveriges mest uppskattade varumärken. Under parollen ”From Insight to Impact” erbjuder Identity Works tjänster inom Research, Strategi, Innovation, Design, Kultur och Aktivering. Identity Works arbetar med kunder som Arla, Länsförsäkringar, Volvo, Lantmännen, Holmen, Orkla, Cancerfonden och Santa Maria. Byrån består idag av ca 55 anställda och är lokaliserade på Kungsgatan i Stockholm. Under 2020 omsatte bolaget drygt 73 MSEK och gjorde ett resultat om ca 9 MSEK. www.identityworks.se.

2021-10-26 10:00:00

Cecilia Österholm
cecilia.osterholm@alecta.se

0725 797 541