Företaget InfraCom fortsatte att växa under 2022 genom sitt förvärv av Trust-IT och nu är det klart att InfraCom utökar Trust-IT:s lokaler för att kunna stanna kvar i Solna Centrum. Det nya kontoret är om totalt 494 kvm2 och avtalet är tre år långt.

Företaget InfraCom fortsatte att växa under 2022 genom sitt förvärv av Trust-IT och nu är det klart att InfraCom utökar Trust-IT:s lokaler för att kunna stanna kvar i Solna Centrum. Det nya kontoret är om totalt 494 kvm2 och avtalet är tre år långt.  

-Trust-IT, numera InfraCom, har varit hyresgäst i Solna Centrum sedan 1998. För oss på Alecta Fastigheter som tillträdde Solna Centrum i början av 2022 är de en självklar aktör i centrumet. Det känns otroligt kul att vi får fortsatt förtroende som hyresvärd och får möjligheten att vara del av InfraComs resa framåt, säger Emellie Brink, Bitr. Kund- och Fastighetschef på Alecta Fastigheter.

InfraComs marknadsdirektör Patrick Olson beskriver varför de valde Solna Centrum.

-Vi har valt Solna Centrum då det är lätt att pendla till Solna som en naturlig knutpunkt oavsett vilket väderstreck du utgår ifrån. Även närheten till Bromma flygplats spelar roll. Att Solna Centrum dessutom bjuder på allt det som våra medarbetare kan behöva privat såsom enkelhet att handla på vägen hem eller trevliga möjligheter till lunch har ytterligare stärkt oss i vårt beslut.

För ytterligare frågor kontakta;

Nickie Excellie, Chef Hållbarhet och Kommunikation Alecta Fastigheter 072-5849760

2023-11-09 06:44:43