Vid Alecta Fastigheters bolagstämma den 22 april 2024 valdes Knut Rost in som ny styrelseledamot. Knut Rost har lång erfarenhet från fastighetsbranschen senast från Diös Fastigheter där han varit VD sedan 2014. Knut Rost efterträder Kerstin Lindberg Göransson som avböjer omval.

Alecta Fastigheters styrelse består därmed av fyra ledamöter:

Katarina Thorslund, Styrelseordförande Alecta Fastigheter och vice vd Alecta.
Daniel Skoghäll, Arbetande styrelseordförande Ikano Bostad.
Camilla Wirth, Chef Ekonomi Alecta, tidigare erfarenhet som CFO inom Aberdeen Property Investors, valberedningsledamot i Pandox.
Knut Rost, avgående vd Diös Fastigheter.

Alecta avser att ytterligare stärka styrelsen i Alecta Fastigheter framöver.

2024-04-23 08:00:00

Nickie Excellie
nickie.excellie@alecta.se

072 584 97 60