Alecta Fastigheter har rekryterat Cecilia Österholm som Marknads- och Kommunikationschef.

Alecta Fastigheter har rekryterat Cecilia Österholm som Marknads- och Kommunikationschef. Cecilia börjar sin tjänst den 7 december. Med denna rekrytering tar Alecta ytterligare ett steg i att bygga ett långsiktigt och framtidsorienterat fastighetsbolag.

  • Vi är väldigt glada att kunna rekrytera en så duktig person som Cecilia Österholm. Alecta Fastigheter ska tillsammans med våra kunder skapa intressanta kluster av fastigheter med kontor, samhällsfastigheter, handel och hotell. Cecilia kommer att bidra med hög kompetens och nya visioner kring hur kommunikation kan användas för att utveckla starka varumärken och platser, säger Karolin Forsling, Chef för Stads- och projektutveckling på Alecta Fastigheter.

Cecilia Österholm kommer som Marknads- och Kommunikationschef arbeta med att utveckla Alecta Fastigheters vision och erbjudande och ansvara för marknadsföring och kommunikation. Hon har en bred bakgrund inom marknad och kommunikation och arbetar idag på Epicenter. Tidigare har hon bland annat arbetat på AMF Fastigheter.

  • Jag ser fram emot att tillsammans med mina nya kollegor skapa ett varumärke som bidrar till att göra Alecta Fastigheter till en attraktiv partner både för våra kunder och andra aktörer, säger Cecilia Österholm, tillträdande Marknads- och Kommunikationschef på Alecta Fastigheter.

Alecta Fastigheter AB kommer initialt att äga och förvalta fastigheter till ett värde av 45 miljarder svenska kronor. Målet är att bolaget sedan ska växa genom både förvärv och utveckling, i kombination med aktiv förvaltning och stort kund- och hållbarhetsfokus.
Fram till fjärde kvartalet 2021 planerar Alecta Fastigheter att rekrytera ytterligare 30 personer.
Andelen fastigheter i Alectas portfölj ska öka de närmaste fem åren, vilket innebär nya investeringar i svenska och utländska fastigheter på cirka 50 miljarder svenska kronor. Investeringstakten är beroende av om Alecta hittar möjligheter som möter de avkastningskrav som finns på investeringarna. 
Alecta Fastigheter AB har bildats för att Alecta ska kunna öka skalbarheten i fastighetsinvesteringarna, skapa god avkastning och samtidigt fortsätta förvalta kundernas pensionspengar till så låg avgift som möjligt.

 

 

2020-11-26 07:00:00

Cecilia Österholm
cecilia.osterholm@alecta.se

0725 797 541