Vid en extra bolagstämma den 13e april 2023 valdes Tony Persson, Chef Ränte- och Strategienheten på Alecta, in som ny styrelseledamot i Alecta Fastigheters styrelse.

Vid en extra bolagstämma den 13e april 2023 valdes Tony Persson, Chef Ränte- och Strategienheten på Alecta, in som ny styrelseledamot i Alecta Fastigheters styrelse.
Tony Persson efterträder Magnus Billing, tidigare VD på Alecta.


- Det är glädjande att vi fått in Tony till Alecta Fastigheters styrelse, han har stor erfarenhet av fastighetsfinansiering både i Sverige och internationellt och kan bistå med det perspektivet. Tony känner Alectas verksamhet väldigt väl vilket gynnar oss, säger Axel Brändström, styrelseordförande Alecta Fastigheter.


Tony Persson har arbetat på Alecta sedan 1998 och har varit ansvarig för Alectas ränte- och strategienhet sedan 2009. Inom enhetens mandat ligger bland annat finansiering av fastigheter i Sverige och i utlandet.


Alecta Fastigheters styrelse består därmed av fem ledamöter:


Axel Brändström, ordförande Alecta Fastigheter och Chef Reala tillgångar Alecta
Kerstin Lindberg Göransson, Styrelseordförande Sveaskog och Rikshem
Daniel Skoghäll, Styrelseordförande Ikano Bostad
Henrik Gade Jepsen, Chef Kapitalförvaltning Alecta
Tony Persson, Chef Ränte- och Strategienheten Alecta

2023-04-24 07:30:00

Nickie Excellie
nickie.excellie@alecta.se

072 584 97 60