Katarina Thorslund, vice vd Alecta och Camilla Wirth, Chef Ekonomi Alecta har valts in som nya styrelseledamöter i Alecta Fastigheters styrelse.

Vid en extra bolagstämma den 7 december 2023 valdes Katarina Thorslund, vice vd Alecta och Camilla Wirth, Chef Ekonomi Alecta in som nya styrelseledamöter i Alecta Fastigheters styrelse. Katarina Thorslund valdes in som styrelsens ordförande. De efterträder Axel Brändström och Tony Persson från Alecta.  

Alecta Fastigheters styrelse består därmed av fyra ledamöter: 

Katarina Thorslund, Styrelseordförande Alecta Fastigheter och vice vd Alecta. 

Kerstin Lindberg Göransson, Styrelseordförande i Sveaskog, styrelseordförande i Rikshem, styrelseledamot i Sophiahemmet, styrelseledamot Örebro Universitet, fd vd i Akademiska hus. 

Daniel Skoghäll, Arbetande styrelseordförande Ikano Bostad. 

Camilla Wirth, Chef Ekonomi Alecta, tidigare erfarenhet som CFO inom Aberdeen Property Investors, valberedningsledamot i Pandox. 

Alecta avser att ytterligare stärka styrelsen i Alecta Fastigheter framöver.  

2023-12-19 10:00:00

Anna Fager Persson
anna.fagerpersson@alecta.se