Alecta Fastigheter rekryterar erfaren trio för att förvalta och utveckla bolagets Stockholmsportfölj. Detta i samband med att förvaltningen den 1 oktober tas över från Newsec. -Nu kommer vi ännu närmare våra kunder, konstaterar Christina Lindblom, Chef Affärsområde Stockholm på Alecta Fastigheter.

Den 1 oktober tar Alecta Fastigheter över förvaltningen över sitt fastighetsbestånd i Stockholm. Övriga delar av portföljen tas över kort därefter under kommande år. Satsningen lutar sig mot en uttalad ambition att komma närmare kunderna och som ett led i denna omställning anställer man nu tre kund- och fastighetschefer.

Dessa är i tur och ordning Caroline Varg (senast Marknadsområdeschef på Humlegården Fastigheter), Otto Jandér (ansluter från Vasakronan där han agerat Fastighetschef) samt Susan Strömbäck (fram till nu Affärsansvarig fastighetsutvecklare på Vasakronan). Trion kommer att ha ett fokus på och arbeta nära kunderna i samtliga faser - från uthyrning, lokalanpassning, utveckling och inflyttning till proaktiv löpande kunddialog och service.

-Det är med stor glädje jag välkomnar tre mycket viktiga värvningar till oss på Alecta Fastigheter. Vi tar över förvaltningen i Stockholm för att komma ännu närmare våra kunder och Caroline, Otto och Susan kommer att spela en nyckelroll i denna satsning. De har en bred kompetensmix som grundar sig i erfarenheter våra kunder verkligen kommer uppskatta, säger Christina Lindblom, Chef Affärsområde Stockholm på Alecta Fastigheter.

Profilbyggnader och kunder i Stockholmsportföljen

När Alecta Fastigheter den 1 oktober tar över förvaltningen av beståndet i Stockholm från Newsec berörs cirka 193 000 kvm till ett beräknat marknadsvärde av närmare 18 miljarder kronor. Bland profilfastigheterna i Stockholm märks exempelvis Signalfabriken i Sundbyberg, ikoniska World Trade Center och kunder såsom Ellery Beach House, Generator och Prize Hotel.
Caroline Varg, Otto Jandér och Susan Strömbäck tillträder som kund- och fastighetschefer hos Alecta Fastigheter den 18 augusti 2021.

2021-05-18 07:00:00

Cecilia Österholm
cecilia.osterholm@alecta.se

0725 797 541