Preem har valt att förlänga sitt hyresavtal i fastigheten Lustgården 10 & 18, på Warfvinges väg i Stockholm. Hyresavtalet avser 5200 kvm2 och gäller i dryga 6 år.

Preem har utfört ett omfattande strategiskt arbete kring kontorets betydelse. En viktig fråga har varit att skapa en naturlig mötesplats som är anpassad efter bolagets behov vilket bland annat har resulterat i att Preem valt att optimera ytorna.

– Preem har, precis som många andra företag, märkt att pandemin till viss del förändrade kontorets syfte, vilket ställer högre krav på dess utformning. Med Alecta Fastigheter känner vi oss trygga med att vi tillsammans kan arbeta fram en modern och mer attraktiv kontorsmiljö, säger Sandra Rickström Mattsson, Facility Manager på Preem.

Att göra en grundläggande analys av kontorets syfte för att stödja bolagets kultur och uppfyllelse av affärsmål är helt i linje med Alecta Fastigheters bild av hur bolag hittar rätt kring framtida kontor.

Vi är jätteglada över att Preem stannar som kund hos oss och förlänger sitt avtal. Vi har uppskattat den dialog vi haft med Preem och att vi nu tillsammans skapar ett attraktivt kontor där medarbetare trivs och vill vara, säger Markus Hultquist, Kund och fastighetschef på Alecta Fastigheter.

Avtalet tecknades under sommaren. Cushman & Wakefield har företrätt Preem i hyresförhandlingen.

För ytterligare frågor kontakta;

Nickie Excellie, Chef Hållbarhet och Kommunikation Alecta Fastigheter 08-4416001

2023-10-09 10:59:11

Nickie Excellie
nickie.excellie@alecta.se

072 584 97 60