Vi vågar utmanas, utvecklas och inspireras – i en värld som ständigt förändras. Vi brinner för affärsskapande, där en stor drivkraft är att skapa mervärde och en bättre morgondag för våra hyresgäster.

Ett bra arbetsliv är en långsiktig investering, eftersom det skapar välmående och hållbarhet. Vårt mål är att ge de bästa förutsättningarna för ett härligt och produktivt arbetsliv som stimulerar både hjärna, hjärta, kropp och själ. Ett arbetsliv som attraherar både ledare och medarbetare – och skapar stark affärsnytta och kundnytta för våra hyresgäster.

I en värld som ständigt förändras, kommer framtiden alltid se annorlunda ut imorgon. För att förstå och vara där det händer, ser vi det som en given position att våga utmana, utveckla och inspireras av det nya. Det gör vi genom att testa oss fram i arbetslivet och experimentera i det okända.

Våra erbjudanden:

Arbetsplatsservice

Vi skapar trivsamma och hållbara arbetsplatser som ökar kreativiteten. Överlåt ansvaret till oss för tidskrävande service så ni kan fokusera på er kärnverksamhet. En fungerande arbetsmiljö som är anpassad efter användarnas behov ökar skaparkraft och minskar stress. I dagens arbetsliv kan många arbeta varifrån som helst. Det ställer högre krav på arbetsgivare som behöver locka med bättre service och upplevelser – för att alla ska trivas och vilja vara på kontoret. Hos oss kan du får du hjälp med det mesta – allt från städning, växtservice, kaffeleverans, återvinning, påfyllning av kontorsmaterial till anpassning av lokal. Alltid med fokus på hållbarhet och kvalitet.

Arbetsplatsstrategi

Vi utformar en arbetsplatsstrategi som binder samman framtida utmaningar, hur arbetsplatsen ska fungera och vilka arbetssätt som behöver utvecklas. En arbetsplatsstrategi är en plan för hur företag medvetet väljer att använda sin fysiska miljö – för att nå mål och möta utmaningar som finns. Den grundar sig på verksamhetens mål och visioner för arbetssätt – och hur de ska uppnås genom stöd från arbetsplatsen. En genomarbetad och framgångsrik strategi ger svar på hur kontoret ska utformas för att främja samarbetet mellan kollegor bäst, vilka digitala verktyg som ska användas och hur ledar- och medarbetarskapet ska se ut. Genom utforskning och vägledning hittar vi tillsammans en lösning som passar dig och dina medarbetare.

Hållbarhet i kunderbjudandet

Hälsa och välmående

Arbetslivet ska bidra till utveckling och välbefinnande. Vi hjälper gärna till när du behöver identifiera och förebygga ohälsa på arbetsplatsen. Forskning visar att hälsa och välmående hos anställda ökar kreativitet och arbetslust och uppmuntrar till samarbeten. Det sänker frånvaron, höjer produktiviteten och stärker varumärket. Inom området hälsa och välmående jobbar vi med ledande samarbetspartners med fokus på fysisk och mental träning, hur vi människor fungerar och hur vi blir hållbara. Vi guidar dig hur du som arbetsgivare sticker ut på arbetsmarknaden och vad du kan göra för att dina medarbetare ska må bra.

Hållbarhetsrådgivning

Att jobba proaktivt med hållbarhet är vår viktigaste fråga. Som förvaltare av pensionskapital har vi både ansvar och engagemang att hitta hållbara samarbeten som förstärks över tid. I det vill vi samarbeta med våra kunder och hitta lösningar tillsammans. Vi träffar gärna er för att se vad ni har för utmaningar och hur vi kan hjälpas åt kring dem. Vi går igenom målsättningar, utmaningar och möjligheter för att tillsammans hitta våra prioriteringar och väsentliga punkter för hur båda parter kan utvecklas framåt. Se oss som bollplank och samarbetspartner i frågor som till exempel mobilitet, återvinningsgrad, hållbarhetskommunikation, minskad energianvändning, cirkulär ekonomi eller kunskapsdelning hos era medarbetare med olika hållbarhetsteman. Vi är gärna med som samarbetspartner eller som stöd för var ni kan hitta er egen väg framåt.

Koncept och inredning

Varumärkesbyggande arbetsmiljöer genererar bra affärer och nöjda medarbetare. Utifrån ditt företags affärsidé och visioner skapar vi tillsammans platser som människor vill vara på, samtidigt som vi tillför ett engagerat miljöfokus i de val vi tar.  Miljön påverkar hur vi mår och arbetar. Vi ser det som ett mervärde att anpassa och skapa miljöer där människor trivs och vill vara – som främjar och är anpassad för arbetsuppgifterna. Hur vi väljer att inreda påverkar samtidigt miljön. På Alecta Fastigheter vill vi vara hållbara i alla led och är därför en stark förespråkare för återbruk i våra projekt. Vill ni minska ert klimatavtryck på riktigt? Att återanvända det som redan är producerat ger miljövinster som är långt mycket större än miljövänlig nyproduktion. Vi hjälper er med återbrukad inredning och interiör med hjälp av våra samarbetspartners. För att vidare förverkliga er vision och ta hand om processen från start till mål – från arkitektens första skiss till hantverkarens sista detalj – så arbetar vi nära hållbara, kvalitetssäkra möbelföretag och kända varumärken. Så utvecklar vi arbetsmiljön med smarta och kreativa lösningar.

Kontakta oss