Staden och människan

Byggmaterial får nytt liv

2023-09-13

Under året har Alecta Fastigheters huvudkontor på Regeringsgatan i Stockholm renoverats, och inom kort är det dags för inflytt. Projektet har gått i hållbarhetens och återbrukets tecken. Vi har exempelvis märkt upp allt överblivet byggmaterial i lokalen för att kunna återbruka det framöver, en insats som gjort att vi sparat in 4 353 kg CO2-utsläpp.

Gipsväggar är något som ofta slängs under renoveringsprocesser, men i den värld vi nu lever måste vi tänka nytt. En omställning måste till! Därför har vi tillsammans med Demontagegruppen och Cirkulära, monterat ned dessa skivor och märkt dem med ett chip. Kostnaden för nedmontering blir givetvis större, men samtidigt sparar vi på inköpskostnaden, minskar CO2-utsläpp och undviker kostnaden för att kasta grejerna, säger Håkan Salenborg, byggprojektledare på Alecta Fastigheter.

Det chipmärkta materialet gör det möjligt för oss att arbeta mer resurseffektivt med de glaspartier, innerväggar och annat som finns i vårt bestånd. I projekt som det på Regeringsgatan har vi alltid för vana att göra det bästa utifrån befintlig planlösning, då det är det allra bästa ur miljösynpunkt. I de fall det inte är görbart, undersöker vi om en flytt av byggmaterial inom fastigheten är en möjlighet. Om det inte går ser vi till att flytta det inom det egna beståndet och i sista hand lägger vi ut materialet på marknadsplatsen via CCBuild. Att ha en tanke och en struktur när det kommer till återbruk är grundläggande för oss på Alecta Fastigheter.

Idag har vi väldigt medvetna konsumenter och hyresgäster som sätter press på oss som fastighetsägare, och det är bra. De fastighetsägare som inte jobbar med de här frågorna kommer inte att kunna fortsätta. Jag tror på samarbete mellan olika aktörer, det är framtiden. En sådan samverkan gör att den nödvändiga omställningen går ännu snabbare, säger Håkan.

Visste du att…

...återbruk av innerväggar i en kontorsfastighet med cirka 200 rum kan ge en CO2-besparing som motsvarar en bilsträcka på 11 varv runt jorden.
Källa: Sweco Environment AB.

Återbruk viktigt för Sandvik

Sandvik, bolaget som arbetar inom tillverknings-, gruv- och infrastrukturindustrierna, har länge varit en av våra hyresgäster. När deras kontrakt var på väg att löpa ut började de undersöka kontorsmarknaden och vilka möjligheter som fanns. Efter diskussioner kring aktuella behov och önskemål landade de i att stanna i World Trade Center. En renovering skulle göras och tillsammans kom vi fram till att göra den på ett så cirkulärt sätt som möjligt, en fråga som kändes självklar för båda parter. 

– Eftersom vi är ett företag som står för hållbarhet känns det väldigt bra att kunna renovera på det här sättet. Så mycket av materialet som möjligt återanvänds och nyttjas på bästa sätt utifrån våra önskemål. Det känns väldigt bra, säger Georg Taschner, Head of Facility Management på Sandviks huvudkontor.

 Och materialet som Sandvik inte längre behöver skickas till ett annat av våra marknadsområden.

– Det är kul att kunna berätta att samtliga väggar som skulle ha rivits i Sandviks lokaler nu har demonterats. Alla undertak, armaturer, mattor, glaspartier och dörrportaler likaså. Det vi inte kommer använda i vår ombyggnad i World Trade Center skickas till Nacka Strand där det finns behov av just det överblivna, men fullt fungerande. Återbruk inom företaget fast i annat marknadsområde alltså, sådant gillar vi, säger Håkan Salenborg.

Demontagegruppen arbetar för att säkerställa att demontering i olika byggprojekt utförs på ett miljövänligt och hållbart sätt.

Cirkulära ser till att processen flyter på och att byggmaterialet hamnar på rätt ställe. Det nedmonterade materialet registreras noggrant och “chippas” för att på sikt kunna nyttjas i andra projekt, samt för att se hur många gånger exempelvis en gipsvägg har använts.

Relaterade inlägg