Staden och människan

Innovation och stadstveckling i Värtahamnen

Vad finns i gränslandet mellan en by och det urbana livet? Och på vilket sätt kan goda förändringskrafter ta livet i hamnen till en ny nivå? Det här är frågor som vi på Alecta Fastigheter tillsammans med Nordr nu tar oss an i rollen som ankarbyggaktör för området Valparaiso i Värtahamnen.

Alecta Fastigheter och Nordrs gemensamma bolag Convea har vunnit en av Stockholms stads största markanvisningar för området Valparaiso i Värtahamnen – en plats som idag präglas av tung infrastruktur, barriärer och buller. Helena Ågren, stadsutvecklare på Alecta Fastigheter och Martina Bergh, affärsutvecklare på Nordr har tillsammans med projektgruppen drivit arbetet från idé till vinnande anbud. Förslaget skissar fram en idé om en urban bykänsla, en levande blandstad med kontor, bostäder, hotell, kultur, idrott och andra samhällsfunktioner. Allt på en plats där det varje år flödar omkring 7 miljoner människor på väg till och från färjetrafiken.

– Det är nu det verkliga arbetet startar. Med hjälp av realtidslabb kommer vi att djupdyka i frågor som är viktiga för platsen, till exempel välmående, lycka, ljudmiljö, hamntrafiken, materialanvändning, Östersjön och alla aspekter av hållbarhet, förklarar Martina.

Vår idé för området handlar först och främst om innovationskraft, Nu påbörjas processen kring vad som ska byggas på platsen, men redan nu vet vi på vilket sätt vi ska komma framåt och ta oss an utmaningar.
Helena Ågren, stadsutvecklare på Alecta Fastigheter

Arbetsmetodiken med realtidslabb handlar om att fånga in trender, förena forskning med stadsutveckling och använda innovation som katalysator. Helena och Martina ser framför sig ett brett och djupt samarbete mellan en mängd olika kompetenser och discipliner för att ge nya perspektiv till utvecklingen av platsen.

– Stockholms stad har mycket kunskap om områdets komplexitet. Vi och våra samarbetspartners såsom RISE, Veidekke och Stockholm Exergi kommer in med nya ögon, lyssnande öron och gemensam kraft, fortsätter Helena.

Nya behov, ny teknik och nya sätt att disponera fastigheter kommer att revolutionera våra hem, kontor och stadsdelar. Det vill vi utforska tillsammans med andra.
Martina Bergh, affärsutvecklare på Nordr

Båda betonar att Valparaiso är ett långsiktigt engagemang där Alecta Fastigheter och Nordrs breda erfarenhet från bostads- och stadsutveckling kommer till nytta. En stabil bas för andra aktörer att utgå från.
Och listan över utvecklingsområden är lång. Högt upp ligger bättre kopplingar med kollektivtrafiken och övriga Stockholm, att ta hållbarhetsarbetet till nästa nivå och frågan hur kryssningsresenärerna kan möta Sverige och Stockholm på nya sätt.
– Vi längtar efter att få samarbeta med passionerade problemlösare och kreativa nytänkare. Det vi kommer fram till behöver sedan få vingar och egen växtkraft, säger Helena.

Men framför allt är Valparaiso till för människor. Visionen är att skapa en känsla av tillhörighet som handlar om mer än att jobba och bo. Kan man få ny kunskap? Kan man växa som människa? Kan man få en känsla av liv och rörelse en kväll i november?
– Det enda vi vet nu är att det här ska vara en plats som många människor dras till. En kombination av bykänsla och det urbana livet, avslutar Martina.

Valparaiso i korthet
  • Området Valparaiso ligger centralt i Norra Djurgårdsstaden mellan Gärdet, hamnen och Värtaterminalen.
  • Alecta Fastigheter och Nordr har vunnit markanvisningen och är ankarbyggaktör i det gemensamma bolaget Convea med en byggrätt på 50 000 kvm ljus BTA.
  • Att vara ankarbyggaktör innebär att hålla ihop arbetet för platsens bästa - både när det gäller planens genomförbarhet och kommersiella aspekter.
  • Bakom förslaget står Alecta Fastigheter, Nordr, Okodoki arkitekter, Veidekke, Henning Larsen Architects, Rise och Stockholm Exergi.
  • Innehåller totalt 150 000 kvm ljus BTA.
  • Innefattar cirka 5000 arbetsplatser och minst 200 bostäder.
  • Detaljplan klar 2026, byggstart 2027 och klart för inflyttning tidigast 2030.
  • Området har länge hetat Valparaiso, uppkallat efter den chilenska hamnstaden med samma namn. Olika delar av Värtahamnen är namngivna efter stora hamnar i världen