Staden och människan

Återbruk i fokus när IHM behövde fler kvadrat

Att hitta hållbara lösningar inom fastighetsbranschen är lättare sagt än gjort. En renoveringsprocess är ofta mycket omfattande och kräver många delaktiga parter, framför allt en engagerad projektledare. Johan Källholm på IHM Business School är ett exempel på en sådan.

Skolan han arbetar för har som uppdrag att “erbjuda människor och företag affärsutbildningar /…/ som är till nytta nu och i framtiden”. Hållbarhet är så klart en viktig del, både när det kommer till utbildningarna och skolans lokaler. 

När det kommer till renovering av eftersatta lokaler, är det mycket som bara rivs ut och slängs, något som är ohållbart i längden. Johan Källholm brinner för återbruk och menar att det inte alls är särskilt svårt att tänka cirkulärt, men att det kräver ett stort engagemang. Särskilt för aktörer inom fastighetsbranschen. Man måste vara delaktig innan, under och efter processen för att säkerställa att allt som ska bevaras tas om hand på bästa sätt.

Under pandemin var det allt fler studenter som sökte sig till IHM Business School, vilket gjorde att de befintliga lokalerna i Kvarteret Lustgården i Stockholm började kännas små. Jakten på fler kvadrat hade börjat. Att hyra delar av en intilliggande lokal som även den ägs och förvaltas av Alecta Fastigheter blev en smidig lösning.

- Det var avgörande att vi kunde återbruka delar av materialet i den nya lokalen, samtidigt som vi kunde anpassa det efter våra specifika behov. Återbruket fanns med som en punkt redan vid upphandlingen, säger Johan Källholm. 

Redan från start har Johan Källholm varit en tydlig beställare, som haft höga krav på alla inblandade parter. Byggare, arkitekter, fastighetsägare – alla måste vara införstådda med hur projektet ska utvecklas och fortskrida. Reaktionen Johan får när han berättar om skolans vilja att återbruka det som går är enbart positiv, upplever han.

- Men det är klart man måste acceptera att det finns vissa estetiska skavanker när det kommer till återbruk. Men hållbarheten väger upp, helt klart, säger Johan.

När han pratar om återbruk kan det handla om att flytta befintliga glaspartier till nya platser, återanvända undertak eller byta tyg på en soffa som har flera funktionella år kvar. Det innebär både ekonomiska och miljömässiga vinster, vilket gynnar alla. En bonus är även att projektet slipper stoppas upp av långa väntetider som ofta förekommer när man beställer nytt material. Ett problem som många projekt blivit medvetna om under pandemin.

Johan Källholm

IHM Business School har som uppdrag att erbjuda människor och företag affärsutbildningar som är till nytta nu och i framtiden
Johan Källholm, projektledare

Johans tre tips till företag som vill bli bättre på återbruk:

  1. Ha organisationen med dig
    Inför ett sådant här arbete är det viktigt att man har med sig hela organisationen, så att alla är med på varför det är viktigt att återbruka. Att ett sådant här arbetssätt gynnar både människa och miljö.

  2. Var en tydlig kravställare
    Det är avgörande att vara en tydlig kravställare, som ställer krav på både resultat och arbetssätt. Många gånger är det lättare att slänga och sätta in nytt, men om du som beställare vill behålla exempelvis glaspartier och takplattor kommer nedmonteringen vara en lika viktig del som uppsättningen. Det mesta som behövs i bygget finns redan på plats, vilket underlättar processen.

  3. Våga kasta er ut
    Det sista tipset kan kännas enkelt i teorin, men kan vara svårare i praktiken.  Med facit i hand kommer det löna sig att tänka återbruk. Att tidigt kommunicera hur mycket pengar man kan spara på ett sådant här projekt brukar vara väldigt effektivt. När det väl är kommunicerat är det inte lika läskigt att kasta sig ut. Man måste våga tro att det fungerar och gör skillnad.

Läs mer om Alecta Fastigheters tankar kring hållbarhet!

Vårt ansvar | Alecta Fastigheter