Som förvaltare av pensionskapital har vi på Alecta Fastigheter ett långsiktigt uppdrag att leverera pensionsavkastning till de barn som växer upp idag. I det ansvaret ligger också att verka för att de barn som växer upp idag ska växa upp och känna framtidstro och vilja vara med och lösa de utmaningar som vi står inför. Vi ser därför inkludering och framtidstro som ett självklart område att arbeta med, där vi vill bidra med att skapa förutsättningar för psykiskt välbefinnande, motverka ensamhet och få människor att mötas.