Hållbarhet börjar alltid med ett nuläge. Var står vi? Hur tänker vi framåt? Vi har höga ambitioner och ett stort samhällsansvar.

Ekonomiskt - att skapa hållbar, långsiktig avkastning till Alectas sparare.

Ekologiskt - att vår vinst inte görs på bekostnad av klimat, miljö eller biologisk mångfald.

Socialt - att vi lyfter platser och gör livet bättre för de människor som vistas där.

FN:s 17 globala mål är vår utgångspunkt. Alectas engagerade hållbarhetsarbete och viljan att skapa skillnad och värde är vår ledstjärna. Eftersom vi vet att fastighetsbranschen har stor påverkan på miljö och klimat vet vi också att vi kan göra skillnad på riktigt.

Vår bransch står för omkring 20% av koldioxidutsläppen i Sverige. Den siffran måste minska och vi ska göra vårt yttersta för att bidra.

Här är några exempel på vad vi gör idag:

  • Alla våra fastigheter drivs med miljömärkt el.
  • Solanläggningar på 6 olika fastigheter.
  • Kontinuerligt arbete med energieffektiviseringar och miljöcertifieringar.
  • Ökad användning av återbrukat material vid renoveringar.
  • Digitalisering för hållbar förvaltning.

Inom social hållbarhet har vi ett stort ansvar att skapa platser där människor möts, trivs och är trygga. Här vill vi ha bred samverkan och arbeta nära våra hyresgäster.

Alla medarbetare på Alecta Fastigheter ska vara trygga med att driva hållbarhets­frågorna på ett naturligt sätt och vara hållbarhets­ambassadörer inom sina respektive områden.
Nickie Excellie, Hållbarhetschef Alecta Fastigheter

Insikter om hållbarhet

Vi gillar att vara nyfikna och ställa frågorna, kan vi göra saker annorlunda, roligare och bättre? Vi finns där staden växer, människor lever och arbetslivet formas. Läs mer om våra insikter om jobb, liv och hållbarhet.