Att skapa samhällsnytta långsiktigt är att ta ansvar för framtida generationer. Som förvaltare av pensionskapital kan vi prata om 100-årsperspektivet och livscykelperspektivet på riktigt. De barn som föds idag ska ha en pension att leva av och en jord att leva på. Vi vill vara bolaget som omsätter ansvar i praktiken och skapar skillnad på riktigt. Det är hållbarhet för oss.

Vi har inte alla svaren själva och är inte bäst i klassen ännu men vi har höga krav på oss själva, är målmedvetna och har viljan att ständigt förbättra. Vi är övertygade om att samverkan, dialog, innovation och mod är vägen framåt. Kanske kan vi bli bättre och hitta del av lösningarna eller svaren tillsammans?

Viljan att skapa skillnad och värde är vår ledstjärna – och FN:s globala hållbarhetsmål är vår utgångspunkt. Bygg- och fastighetsbranschen står idag för runt 20 % av koldioxidutsläppen i Sverige och har därför en stor påverkan på miljö och klimat. Här vill vi vara en av aktörerna som bidrar till att denna påverkan minskas.

Vi har en hållbarhetsstrategi som omfattar 6 fokusområden som vi bedömer är mest väsentliga för oss för att driva vårt hållbarhetsarbete. Dessa fokusområden genomsyrar hela vår verksamhet och är avgörande för vår affär.

Vårt arbete med hållbarhet
Är du nyfiken på vad vi menar när vi pratar om hållbarhet? Vi har sammanfattat en del av våra tankar i vår folder Hej & hållbarhet.

Våra fokus­områden

Koldioxidutsläpp

Vi arbetar för lägre koldioxidutsläpp scope 1–3. Vår ambition är att redovisa konkurrenskraftiga mål om klimatneutralitet – med en tydlighet om vad det betyder för oss.

Resurseffektivitet

Vi vill verka för ett cirkulärt materialflöde med fokus på återbruk och förnybara material. Vi vill nyttja våra fastigheter på ett effektivt sätt där vi fokuserar på fastigheten utifrån ett livscykelperspektiv och verkar för att minimera vår förbrukning av energi och vatten.

Resiliens

Vi vill verka för resilienta områden med fokus på datasäkerhet, förebyggande arbete mot mikroterror och klimatanpassning av våra fastigheter utifrån risk – med fokus på ökad biologisk mångfald i och runt våra fastigheter.

Trygghet

Vi vill verka för trygghet i och runt våra fastigheter genom levande verksamheter och flöden av människor stora delar av dygnet.

Inkludering och framtidstro

Vi vill verka för inkludering och framtidstro genom att skapa mötesplatser för olika generationer och nationaliteter, psykiskt välbefinnande med fokus på att motverka ensamhet och inkludering genom fokus på att få ungdomar i arbete.

Schysta affärer

Vi vill vara en trovärdig aktör med fokus på affärsetik, förebyggande korruptionsarbete, arbetskraft med rättvisa villkor, samt säkra leverantörsled – som en aktiv, tydlig och uppföljande beställare.

Några exempel på vad vi gör idag:

  • Alla våra fastigheter drivs med miljömärkt el.
  • Solanläggningar på 6 olika fastigheter.
  • Kontinuerligt arbete med energieffektiviseringar och miljöcertifieringar.
  • Ökad användning av återbrukat material vid renoveringar.
  • Digitalisering för hållbar förvaltning.
  • Partner till Sparks Generation i Sundbyberg.
  • Aktiva i fem olika samverkansprojekt.

Inom social hållbarhet har vi ett stort ansvar att skapa platser där människor möts, trivs och är trygga. Här vill vi ha bred samverkan och arbeta nära våra hyresgäster.

Alla medarbetare på Alecta Fastigheter ska vara trygga med att driva hållbarhets­frågorna på ett naturligt sätt och vara hållbarhets­ambassadörer inom sina respektive områden.
Nickie Excellie, chef hållbarhet och kommunikation

Jobb, liv och hållbarhet

Flera starka och globala drivkrafter håller just nu på att forma om vår livsstil och vårt arbetsliv. De övergripande stora krafterna som accelererat ett skiftande fokus är klimatkrisen och den globala pandemin. I sin tur driver dessa två på omställning till ökat distansarbete, coworking, “the great resignation”, livsstils-förändringar, flyttmönster, teknikutveckling och mycket mer som direkt påverkar hur vi i framtiden kommer att vilja arbeta.

Läs mer våra insikter om jobb, liv och hållbarhet. 

 

Social hållbarhet

Allt hänger ihop. Den sociala hållbarheten är otroligt viktig för att vi ska klara av de utmaningar vi står inför, inte minst för att vi ska nå FN:s globala hållbarhetsmål 2030. Människor och verksamheter som mår bra kan bättre bidra till en bättre miljö och ett bättre klimat. En bättre omvärld helt enkelt.

Social hållbarhet handlar i grunden om mänskliga rättigheter och hälsa. Att människor ska inkluderas, känna sig delaktiga och ha tillit till varandra och till samhället. Inkludering, jämlikhet och tolerans är ord som behöver omsättas i handling. Men hur gör man? Nickie Excellie sammanfattar några av sina insikter i den här artikeln.