För oss betyder resurseffektivitet att verka för ett cirkulärt materialflöde, där material som en gång producerats och genererat utsläpp ska användas på nytt, så livslängden förlängs. Det handlar både om återbruk och materialåtervinning. Det handlar också om att nyttja våra fastigheter och alla lokaler på ett effektivt sätt där vi fokuserar på fastigheten utifrån ett livscykelperspektiv och verkar för att minimera vår förbrukning av energi och vatten.

Återbruk

Materialinköp står tillsammans med energi för den största delen av våra utsläpp. När vi behöver utveckla eller hyresgästanpassa befintliga fastigheter har vi därför stort fokus på att bevara och återbruka så mycket som möjligt av materialet. Vi är övertygande om att återbruk kommer vara avgörande för att minska våra utsläpp, men hur mycket vi kan sänka utan att tumma på kvalitet och design har vi inte varit helt säkra på.  

Tills vi startade Återbruksstudion i fastigheten Vi på hörnet! 

Där lät vi vår byggentreprenör RO-Gruppen tillsammans med arkitektfirman Selmén och Månsson undersöka och ta fram metoder för hur materialet som demonterats i fastigheten skulle kunna återbrukas i samma fastighet. Resultatet förvånad oss, en mycket hög andel av materialet gick att återbruka utan att tumma på vare sig kvalitét eller design! 

Kika in i Återbruksstudion!

I projektet Väktaren vid Fridhemsplan i Stockholm är återbruk också i fokus. Här testar vi hur befintligt material kan omvandlas till möbler och inredning. Men även att minska mängden avfall genom att skänka bort interiör.

Efter en inventering på vad som skulle kunna återbrukas och återvinnas, lades produkterna ut på CCBuilds marknadsplats och marknadsfördes sedan via sociala medier. Det var allt från glaspartier, handfat och kök till vitvaror, toalettstolar och armaturer. Responsen blev mycket positiv och en av de organisationer som hörde av sig var Adolf Fredriks Scoutförening.