Att samarbeta med leverantörer och aktörer som tar socialt ansvar är en självklarhet för oss. För att säkerställa att vi enbart gör affärer med ansvarsfulla aktörer ställer vi krav på att de skriver under och följer vår uppförandekod, hållbarhetspolicy samt diverse riktlinjer kopplat till hållbarhet.

Vi följer upp efterlevnaden i granskningsprogram samt genom att göra oanmälda platsbesök på våra projekt.  

Medarbetare som upptäcker eventuella oegentligheter hos leverantörer, samarbetspartners eller internt hos oss, har möjlighet att anmäla detta i en visselblåsarfunktion.