För oss är trygghet i fokus när vi arbetar i projekt, bygger nytt eller omvandlar befintliga fastigheter. I projekteringen ska vi planera för trygga platser där människor trivs och vill vara. I vårt trygghetsprogram, som är utvecklat enligt BoTryggt2030:s riktlinjer ingår saker som vi alltid ska beakta, som till exempel belysning, grönska och aktiva bottenplan.

Vi gör årligen trygghetsvandringar runt våra fastigheter, vilket innebär att vi går runt och identifierar eventuella brister och utvecklingsmöjligheter som sedan läggs in i fastigheternas handlingsplaner.  

En viktig aspekt av trygghetsarbetet är samverkan med andra parter. Vi är aktiva i fem samverkansprojekt på platserna där vi verkar och tror att vi når bästa möjliga effekt när vi är flera aktörer på plasten som arbetar mot samma mål.